Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Saki jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 6 jobs
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SAKI -...
Bình Dương
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một năm
 • 17 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm PGĐ Sản Xuất Ván Ép Coffa Phủ Phim trong ngành Quản lý điều hành,, Sản xuất / Vận hành sản xuất,, Đồ gỗ được tuyển dụng…
SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SAKI
Ðà Nẵng
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm soát nhập xuất tồn kho;
 • Hạch toán việc nhập xuất kho, vật tư, đảm bảo sự chính xác và phù hợp của các khoản mục chi phí và vụ việc công trình.
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SAKI
Bình Dương
20.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một năm
 • CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SAKI đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 10 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Kế Toán Trưởng trong…
SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SAKI
Bình Dương
20.000.000 VNĐ một tháng
 • Trợ lý trực tiếp Tổng Giám đốc (Mảng Sản xuất và xây dựng).
 • Trên 5 năm tại các công ty sản xuất quy mô từ 300 người trở lên.
 • Cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn.
SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SAKI
Bình Dương
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Vận hành hệ thống sản xuất đảm bảo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu.
 • Lập trình biên dạng cho máy hàn Robot;
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SAKI
Bình Dương
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm tra các công đoạn sản xuất, và thành phẩm trước khi xuất hàng.
 • Kiểm tra sản phẩm theo bản vẽ.
 • Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu đầu vào.
» Create your CV - It only takes a few seconds