Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Hóa Chất Hưng Thạnh jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 1 jobs
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Hóa Chất...
Long An
  • Trực tiếp tham gia kiểm đếm số lượng nguyên vật liệu, hàng hóa nhập xuất kho cùng bộ phận sản xuất, bên giao, bên nhận hàng ngày.
  • Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
» Create your CV - It only takes a few seconds