Create your CV - It only takes a few seconds

Sản Xuất Hàng May Mặc Việt Nam Tal jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 8 jobs
SẢN XUẤT HÀNG MAY MẶC VIỆT NAM TAL
Vĩnh Phúc
 • Sản xuất / Vận hành sản xuất.
 • Báo cáo tình hình, tiến độ sản xuất.
 • Tiếp nhận đơn hàng, yêu cầu từ quản lý lên kế hoạch phân công công việc, sản xuất cho bộ phận…
SẢN XUẤT HÀNG MAY MẶC VIỆT NAM TAL
Vĩnh Phúc
 • Nhập liệu, kiểm tra thông tin của bộ phận.
 • Hỗ trợ các công việc liên quan đến giấy tờ, thông tin của phòng ban.
 • Cụ thể sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn.
SẢN XUẤT HÀNG MAY MẶC VIỆT NAM TAL
Vĩnh Phúc
 • Giám sát số lượng đơn hàng , tình hình giao hàng cho sản xuất.
 • Bố trí nguyên phụ liệu cho sản xuất.
 • Đảm bảo các thông tin theo yêu cầu của khách hàng.
SẢN XUẤT HÀNG MAY MẶC VIỆT NAM TAL
Vĩnh Phúc
 • Thực hiện các phép thử trên sản phẩm.
 • Theo dõi, tổng hợp, báo cái kết quả thử nghiệm.
 • Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên.
 • Có thể làm ca đêm.
SẢN XUẤT HÀNG MAY MẶC VIỆT NAM TAL
Vĩnh Phúc
 • Sản xuất / Vận hành sản xuất.
 • Phối hợp với sản xuất giải quyết vấn đề về đơn hàng.
 • Giám sát , theo dõi kế hoạch sản xuất.
 • Xác nhận chi tiết về đơn hàng.
SẢN XUẤT HÀNG MAY MẶC VIỆT NAM TAL
Vĩnh Phúc
 • Kiểm từng sản phẩm, mã hàng theo đúng thống số kỹ thuật trong lệnh sản xuất.
 • Kiểm soát chất lượng về thông số kỹ thuật, đường may, các chi tiết phụ kiện … của…
SẢN XUẤT HÀNG MAY MẶC VIỆT NAM TAL
Vĩnh Phúc
 • Phát triển và hoàn thiện các mẫu hàng.
 • Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành ( ưu tiên ngành may).
 • Đảm bảo về chi tiết kỹ thuật, chất lượng của mẫu.
SẢN XUẤT HÀNG MAY MẶC VIỆT NAM TAL
Vĩnh Phúc
 • Hỗ trợ việc thiết kế sắp xếp chuyền may.
 • Theo dõi, cải thiện quy trình các công đoạn trong nhà máy.
 • Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên.

We have removed 0 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?