Create your CV - It only takes a few seconds

Sản Xuất Great Lotus Việt Nam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 74 jobs
SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM
Bình Dương
 • Sản xuất / Vận hành sản xuất.
 • Quản lý và điều hành ca sản xuất đảm bảo an toàn, tiến độ theo kế hoạch và hiệu quả trong sản xuất.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM
Bình Dương
 • Sản xuất / Vận hành sản xuất.
 • Lập kế hoạch sản xuất , quản lý tiến độ.
 • Có kinh nghiệm 2 năm trở lên trong lĩnh vực sản xuất da giày.
 • Biết sử dụng hệ thống ERP.
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM
Bình Dương
 • CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 2 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất…
SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM
Bình Dương
 • Thực hiện công việc xuất nhập hàng theo phân công.
 • Thực hiện các công việc liên quan theo chuyên môn.
 • Trao đổi chi tiết công việc khi phỏng vấn.
SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM
Bình Dương
 • Thực hiện lưu trữ các hồ sơ, tài liệu trong phòng thí nghiệm.
 • Hỗ trợ các công việc liên quan khác.
 • Trao đổi chi tiết công việc khi phỏng vấn.
SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM
Bình Dương
 • Sản xuất / Vận hành sản xuất.
 • Quản lý toàn bộ công việc sản xuất trong nhà máy.
 • Tìm hiểu, nâng cao quá trình sản xuất để đạt hiệu quả tốt hơn.
SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM
Bình Dương
 • Xuất nhập khẩu / Ngoại thương.
 • Thực hiện công việc theo chuyên môn.
 • Hỗ trợ các công việc theo sự phân công của cấp trên.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM
Bình Dương
 • Sản xuất / Vận hành sản xuất.
 • Lên kế hoạch, tổ chức sắp xếp xuất nhập hàng.
 • Thực hiện các công việc liên quan theo chuyên môn.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM
Bình Dương
 • Sản xuất / Vận hành sản xuất.
 • Phụ trách chất lượng hàng kiểm tra đầu vào.
 • Cải tiến chất lượng nhà cung cấp.
 • Phân tích cải tiến phương pháp kiểm tra đảm bảo chất…
SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM
Bình Dương
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Chịu trách nhiệm bảo dưỡng , bảo trì toàn bộ máy móc của xưởng.
 • Báo cáo downtime , nguyên nhân sự số và hướng khắc phục cho quản lý.
 • Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí.