Create your CV - It only takes a few seconds

Sản Xuất Gia Công Và Xuất Nhập Khẩu Hanel jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Sản Xuất Gia Công Xuất Nhập Khẩu Hanel
Bắc Ninh
  • Xuất nhập khẩu / Ngoại thương.
  • Lên chứng từ mở tờ khai xuất, nhập khẩu, thông quan tờ khai tại chi cục Hải Quan trong ngoài cửa khẩu.

Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật

Sản Xuất Gia Công Xuất Nhập Khẩu Hanel
Bắc Ninh
  • Ưu tiên đã làm trong các công ty sản xuất.
  • Email, thông báo hàng nhập, hợp đồng, kế hoạch sản xuất, bất thường trong sản xuất, biên phiên dịch trong các cuộc…
» Create your CV - It only takes a few seconds