Sản Phẩm Thông Minh Assa Abloy Việt Nam jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 6 jobs
SẢN PHẨM THÔNG MINH ASSA ABLOY VIỆT NAM
Vĩnh Phúc
 • Sản xuất / Vận hành sản xuất.
 • Điều phối sản xuất và kịp thời thông báo tin tức bất thường lên cấp trên.
 • Theo dõi tiến độ sản xuất;
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
SẢN PHẨM THÔNG MINH ASSA ABLOY VIỆT NAM
Vĩnh Phúc
 • Cập nhật hồ sơ của sản phẩm đã mua, thông tin giao hàng và hóa đơn.
 • Đánh giá chất lượng sản phẩm đã mua.
 • Tìm kiếm nhà cung cấp.
 • Nhập chi tiết đơn hàng (ví dụ:
SẢN PHẨM THÔNG MINH ASSA ABLOY VIỆT NAM
Vĩnh Phúc
 • Chịu trách nhiệm về chi phí hàng ngày và giá thành, chứng từ của công ty.
 • Quản lý tiền mặt và chuyển khoản.
 • Làm báo cáo tài chính.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
SẢN PHẨM THÔNG MINH ASSA ABLOY VIỆT NAM
Vĩnh Phúc
 • Phỏng vấn, đánh giá và đề xuất tuyển chọn ứng viên dựa trên các tiêu chuẩn tuyển dụng.
 • Thường xuyên cập nhật dữ liệu ứng viên dự phòng.
 • Toàn thời gian cố định.
SẢN PHẨM THÔNG MINH ASSA ABLOY VIỆT NAM
Vĩnh Phúc
 • Đảm bảo hoạt động kiểm tra, nghe lại, và đánh giá cuộc gọi của nhận viên theo số lượng mẫu kiểm tra được giao và theo tiêu chuẩn quy định.
SẢN PHẨM THÔNG MINH ASSA ABLOY VIỆT NAM
Vĩnh Phúc
 • Thiết lập và là đầu mối giải quyết các vấn đề liên quan đến quan hệ lao động:
 • Hợp đồng lao động, thoả thuận, chế độ chính sách,….
 • Thực hiện chế độ lương:
» Create your CV - It only takes a few seconds