Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds

Sách Và Thiết Bị Giáo Dục Trí Tuệ jobs

Page 1 of 4 jobs
Hà Nội
  • Trí tuệ doanh nghiệp (BI);
  • Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang chịu…
Hà Nội
  • Số lượng vị trí tuyển dụng:
  • Vị trí Chuyên viên thiết kế giao diện trải nghiệm người dùng (UI/UX Designer) (hưởng lương theo thỏa thuận).
  • YÊU CẦU VỀ HỒ SƠ.
Hà Nội
  • Trí tuệ doanh nghiệp (BI);
  • Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang chịu…
Hà Nội
  • Trí tuệ doanh nghiệp (BI);
  • Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang chịu…
» Create your CV - It only takes a few seconds