Create your CV - It only takes a few seconds

Rorze Robotech jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 63 jobs
 • Thực hiện các công việc hàn chi tiết sản phẩm.
 • Chi tiết công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
 • Chế độ lương, thưởng, phúc lợi cạnh tranh.
 • Vận hành máy đột theo quy trình.
 • Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn.
 • Chế độ lương, thưởng, phúc lợi cạnh tranh.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
CÔNG TY TNHH RORZE ROBOTECH
Hải Phòng
 • CÔNG TY TNHH RORZE ROBOTECH đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Đột Dập trong ngành Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí…
CÔNG TY TNHH RORZE ROBOTECH
Hải Phòng
 • CÔNG TY TNHH RORZE ROBOTECH đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Kiểm Tra trong ngành Sản xuất / Vận hành sản…
CÔNG TY TNHH RORZE ROBOTECH
Hải Phòng
 • CÔNG TY TNHH RORZE ROBOTECH đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Hỗ Trợ Sản Xuất trong ngành Sản xuất / Vận hành…
 • Sử dụng dụng cụ đo để đo các kích thước chi tiết của sản phẩm sau gia công theo tiêu chuẩn bản vẽ.
 • Chi tiết công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
 • Thực hiện các công việc liên quan đến kỹ thuật của bộ phận lắp ráp.
 • Chi tiết công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
CÔNG TY TNHH RORZE ROBOTECH
Hải Phòng
 • CÔNG TY TNHH RORZE ROBOTECH đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 54 phút trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Hàn trong ngành Kỹ thuật ứng dụng…
CÔNG TY TNHH RORZE ROBOTECH
Hải Phòng
 • CÔNG TY TNHH RORZE ROBOTECH đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Lắp Ráp Robot trong ngành Kỹ thuật ứng dụng /…
CÔNG TY TNHH RORZE ROBOTECH
Hải Phòng
 • CÔNG TY TNHH RORZE ROBOTECH đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Kế Hoạch Lắp Ráp trong ngành Sản xuất / Vận…