Create your CV - It only takes a few seconds

Resort Hòn Cò jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 5 jobs
RESORT HÒN
Ninh Thuận
5.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Hỗ trợ ăn uống, hỗ trợ chỗ ở lại cho nhân viên tại Resort.
 • Quản lý cơ sở dữ liệu của nhân viên.
 • Quản lý về vấn đề điều chỉnh lương của toàn thể CB-CNV Công ty.
RESORT HÒN
Ninh Thuận
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Hỗ trợ ăn uống, hỗ trợ chỗ ở lại cho nhân viên tại Resort.
 • Phối hợp với bếp trưởng hoặc bếp phó kiểm tra hàng hóa, thực phẩm nhập vào bao gồm cả số lượng và…
RESORT HÒN
Ninh Thuận
 • Hỗ trợ ăn uống, hỗ trợ chỗ ở lại cho nhân viên tại Resort.
 • Quản lý hàng hóa trong Bếp.
 • Lên menu cho nhà hàng và thiết lập định lương, giá cost.
RESORT HÒN
Ninh Thuận
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Hỗ trợ ăn uống, hỗ trợ chỗ ở lại cho nhân viên tại Resort.
 • Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Bộ phận Lễ Tân.
 • Tham gia các hoạt động Marketing của khách sạn.
RESORT HÒN
Ninh Thuận
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Hỗ trợ ăn uống, hỗ trợ chỗ ở lại cho nhân viên tại Resort.
 • Thực hiện pha chế các món rượu và nước theo menu nhà hàng và bar.
 • Đào tạo nhân viên mới.
» Create your CV - It only takes a few seconds