Create your CV - It only takes a few seconds

Queen Watch jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Queen Watch
Quận 7
  • Phòng Nhân Sự Queen Watch.
  • Hỗ trợ khách hàng thông qua các kênh thông tin (email, chat, điện thoại, diễn đàn,…) để khách hàng có thể tiếp cận dễ dàng các thông…

Nhân Viên Bán Hàng

Queen Watch
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Phòng Nhân Sự Queen Watch hoặc nộp hồ sơ tại các Cửa hàng của Queen Watch tại các Quận.
  • Phòng Nhân Sự Queen Watch - Địa chỉ:
  • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.

Chuyên Viên Sale & Marketing

Queen Watch
Quận 7
  • Phòng Nhân Sự Queen Watch.
  • Hoạch định chiến lược Marketing, lên kế hoạch Marketing định kỳ và các chương trình marketing phát sinh theo yêu cầu của hoạt động…
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email