Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 14,527 jobs
Công ty TNHH Intertek Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Prepare reports and certificates and pass to Lab Manager for approval.
 • Inform factory / supplier regarding issuance of certificates and obtain shipping…
Công Ty CP Việt Tinh Anh
Thành phố Hồ Chí Minh
 • P&L, target sales, A&P, people cost, capex, training and operation expenses.
 • P&L, A&P, people cost, capxe, training and other major operation expenses.
Nhà hàng Pizza 4P's
Hà Nội
 • Follow the repair and maintenance issues (contact with supplier, make contract, remind technical staffs …).
 • Translation between Vietnamese and English and vice…
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
25.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Trưởng Phòng Báo Cáo Quản Trị & Phân Tích - HCM- Bình Thạnh.
 • Kỹ năng quản lý tốt:
 • Quản lý và thực hiện các hồ sơ, bảo lãnh vay vốn ngân hàng.
Công ty TNHH Thương Mại BBT
Việt Nam
 • Quản trị hệ thống mạng nội bộ và internet.
 • Đặc biệt là ở vị trí Quản Trị Viên Website.
 • Xây dựng, phát triển, quản trị nội dung websites, Fanpage của Công ty.
Đắk Lắk
7.500.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Kỹ năng quản lý thời gian, sắp xếp công việc tốt.
 • Thẩm định trực tiếp về hồ sơ vay vốn của Khách hàng tại nhà, nơi làm việc của khách hàng,.
Công Ty TNHH Ariston Thermo Việt Nam
Bắc Giang
 • Quản Trị Nhân Sự (HR),Tuyển Dụng (HR).
 • Build up the worker sources for recruitment at the peak season.
 • Control the headcount budget and recruitment procedure.
Ninh Thuận
7.500.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Kỹ năng quản lý thời gian, sắp xếp công việc tốt.
 • Thẩm định trực tiếp về hồ sơ vay vốn của Khách hàng tại nhà, nơi làm việc của khách hàng,.
Công ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken (Hà Nội)
Hà Nội
 • Taking care of telephone system, mailing system to ensure effective communication between Hanoi Sales Office and outsiders.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Toán kinh tế, Thống kê ….
 • Thực hiện các báo cáo liên quan đến tình hình triển khai công cụ đo lường, quản…