Quản Trị jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 13,436 jobs
Baoviet Bank
Hà Nội
 • Lập các báo cáo quản trị, báo cáo thống kê định kì theo quy định của các cơ quan chức năng quản lý định kỳ và đột xuất;
 • Tin học văn phòng thành thạo;
Baoviet Bank
Hà Nội
 • Quản trị mạng và các thiết bị bảo mật:
 • Quản trị hệ thống máy chủ và thiết bị lưu trữ:
 • Quản trị các hệ thống an toàn thông tin như Firewall, IPS, Anti-Virus….
Đắk Lắk
7.500.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Kỹ năng quản lý thời gian, sắp xếp công việc tốt.
 • Thẩm định trực tiếp về hồ sơ vay vốn của Khách hàng tại nhà, nơi làm việc của khách hàng,.
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Luật kinh tế, Toán tin, kinh tế, quản trị kinh doanh, tiếng Anh, quản lý nhân sự.
Công ty TNHH Nhà thép tiền chế Zamil Việt Nam
Hà Nội
 • Hành chính Văn phòng,Quản Trị Nhân Sự (HR).
 • Get the Requisition Form from other department for defining the open vacancies.
 • Make Report in case of request.
Kinderworld Vietnam JSC
Bình Dương
 • Providing school reception service and telephone duties:
 • Receive all parents visits to school in a friendly, courteous and pleasant manner.
CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm soát các báo cáo quản trị vận hành;
 • Quản lý các khách hàng sử dụng sản phẩm của Công ty;
 • Thực hiện cài đặt và kiểm soát các tham số sản phẩm theo nội dung…
iNet Corporation
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Vận hành và quản trị hệ thống mạng LAN và các máy chủ nội bộ:
 • NAT, ISA Firewall, AD, DHCP, File Server.
 • Cài đặt phần mềm, xử lý sự cố các máy trạm, máy in,…
Hà Nội
 • System Management Specialist / Chuyên Viên Quản Trị Hệ Thống.
 • The employee is responsible for managing the sales data and system used by the company's dealers:
Viện Máy Tính Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • 1.1 Được training huấn luyện cầm tay chỉ việc rõ ràng, sau khi thành thục mới được phép làm, sau mỗi tuần được ôn lại, có người trưởng nhóm và trưởng ca trả lời…