Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 11,727 jobs
RGF HR Agent Vietnam
Hà Nội
 • Giám Sát Sản Xuất,Quản Điều Hành.
 • There is one manager for each department,manufacturing, production management, quality management, production technology,…
HRchannels.com
Hải Phòng +1 location
 • Our client is an FDI Electronics company, now looking for a Production Manager in Hai Phong:
 • Plan and organizing production schedules.
HRchannels.com
Vĩnh Phúc
 • Our client is a foreign invested manufacturing company, now looking for a Production Manager in Vinh Phuc:
 • Set up a production plan verification job.
RGF HR Agent Vietnam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản Điều Hành,Vận Hành Sản Xuất.
 • Support distributor to sell products.
 • Create and manage Distributor System for power tools and Industrial tools.
Công ty TNHH Wonderful Sài Gòn Electrics (WSE)
Bình Dương
 • Quản Điều Hành,Vật Tư Sản Xuất.
 • Có 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản sản xuất.
 • Cập nhật kế hoạch, thực tích.
 • Báo cáo tồn kho hàng ngày.
CÔNG TY TNHH ILJIN DISPLAY VINA
Hà Nam
 • Mô tả công việc Thực hiện việc lập kế hoạch, lịch trình sản xuất hàng tháng và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ sản xuất.
 • Sổ hộ khẩu (có công chứng).
Công Ty TNHH Momentum - Việt Nam
Bình Dương
 • Mô tả công việc Quản sản xuất bộ phận ép nhựa.
 • Giám sát và duy trì hoạt động sản xuất, sửa đổi kế hoạch sản xuất phù hợp với nhu cầu hàng hóa của công ty.
Công Ty TNHH Sangshin Vietnam Electronics
Hải Dương
 • Có trên 5 năm kinh nghiệm ở vị trí quản sản xuất.
 • Chịu trách nhiệm nhận kế hoạch sản xuất, tổ chức điều hành thực hiện đạt kế hoạch sản xuất đảm bảo kỹ thuật…
SX TM DV TIẾN ĐẠI PHÁT
Bình Dương
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • 3 năm trở lên ở vị trí quản sản xuất.
 • Tổ chức sản xuất hợp để đảm bảo chất lượng sản phẩm sản xuất ra theo đúng quy định của Công ty và khách hàng.
Công Ty Thanh Thành Đạt
Nghệ An
 • Quản hiện trường sản xuất (Quản lao động, hoạch định đào tạo phát triển nguồn nhân lực … ).
 • Thiết lập quy trình sản xuất sản phẩm mới.