Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 33 jobs
Quản Quỹ Đầu Chứng khoán Bản Việt
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Originate deals and create pipelines for the north or south of Vietnam.
 • Conduct deal structuring negotiations with investees in close collaboration with the…
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN QUỸ VIỆT CÁT
Hà Nội
6.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Quản Danh Mục Đầu trong ngành Dịch vụ khách hàng, Chứng khoán, Tài chính/Đầu được tuyển dụng tại Hà Nội bởi CÔNG…
Quản Quỹ Đầu Chứng khoán Bản Việt
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Originate deals and create pipelines for the north or south of Vietnam.
 • Conduct deal structuring negotiations with investees in close collaboration with the…
Quản Quỹ Đầu Chứng khoán Bản Việt
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Originate deals and create pipelines for the north or south of Vietnam.
 • Conduct deal structuring negotiations with investees in close collaboration with the…
Quản Quỹ Đầu Chứng khoán Bản Việt
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Originate deals and create pipelines for the north or south of Vietnam.
 • Conduct deal structuring negotiations with investees in close collaboration with the…
Quản Quỹ Đầu Chứng khoán Bản Việt
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Originate deals and create pipelines for the north or south of Vietnam.
 • Conduct deal structuring negotiations with investees in close collaboration with the…
Chứng Khoán MB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • chứng chỉ CFA hoặc Giấy phép hành nghề Quản quỹ của UBCK được xem là một ưu tiên.
 • Công ty CP chứng khoán MB.
 • Bản Thông tin ứng viên theo mẫu của MBS.
CHỨNG KHOÁN FPT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Các cơ quan quản nhà nước (Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán...);
 • Chuyên viên vấn đầu tư.
Vạn Phát Hưng
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Am hiểu phân tích đầu trong các công ty bất động sản hoặc kinh nghiệm phân tích trong công ty chứng khoán, Quỹ đầu , tài chính.
 • Sơ yếu lịch (CV);
HỆ THỐNG BIG C VIỆT NAM
Đắk Lắk
 • Buôn Ma Thuột - Nhân Viên Ngân Quỹ trong ngành Kế toán / Kiểm toán, Ngân hàng / Chứng khoán, Tài chính / Đầu được tuyển dụng tại Đắk Lắk , Thành Phố Buôn Ma…