Create your CV - It only takes a few seconds

Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản Ngân Hàng Quân Đội jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 55 jobs

[Gấp]Trưởng phòng Quản Khai thác tài sản (Chi nhánh Hồ...

CÔNG TY QUẢN NỢ KHAI THÁC TÀI SẢN NGÂN HÀNG...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công Ty Quản Nợ Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Dịch vụ quản khai thác tòa nhà:

[Gấp]Trưởng Phòng Quản Khai Thác Tài Sản (Chi Nhánh Đà...

CÔNG TY QUẢN NỢ KHAI THÁC TÀI SẢN NGÂN HÀNG...
Ðà Nẵng
 • Công Ty Quản Nợ Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Quản tài sản bảo đảm hàng hóa.

[GẤP] Phó Phòng Quản Khai thác Tài Sản - Chi Nhánh Đà...

CÔNG TY QUẢN NỢ KHAI THÁC TÀI SẢN NGÂN HÀNG...
Ðà Nẵng
 • Công Ty Quản Nợ Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Hoạt động quản tài sản bảo đảm.

Trưởng Phòng Quản Khai Thác Tài Sản

Quản Nợ Khai Thác Tài Sản Ngân Hàng Quân Đội
Ðà Nẵng
 • Quản tài sản bảo đảm hàng hóa.
 • Kiến thức về quản tài sản đảm bảo, Quản toà nhà Dịch vụ bất động sản.
 • Quản dịch vụ bất động sản về dự án.

Phó Phòng - Thẩm Định Tài Sản - Đà Nẵng

CÔNG TY QUẢN NỢ KHAI THÁC TÀI SẢN NGÂN HÀNG...
Ðà Nẵng
17.000.000 - VNĐ50.000.000 VNĐ một năm
 • Công Ty Quản Nợ Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Nghiệp vụ thẩm định tài sản.

Chuyên Viên Thẩm Định Tài Sản

Quản Nợ Khai Thác Tài Sản Ngân Hàng Quân Đội
Ðà Nẵng
 • Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại vị trí Chuyên viên Thẩm định tài sản.
 • Tư vấn hỗ trợ khách hàng trong quá trình thực hiện dịch vụ.
 • Hà Nội , Quận Đống Đa.

Phó phòng Xử nợ - Chi nhánh Hồ Chí Minh

CÔNG TY QUẢN NỢ KHAI THÁC TÀI SẢN NGÂN HÀNG...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công Ty Quản Nợ Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • (i) Phân công cán bộ quản , xử khoản nợ;

Chuyên Viên Xử Nợ Tín Chấp

Quản Nợ Khai Thác Tài Sản Ngân Hàng TMQuân Đ...
Ðà Nẵng
 • Hiểu biết về pháp luật liên quan đến lĩnh vực xử nợ, tài chính ngân hàng, đầu tư, kinh doanh bất động sản vận dụng pháp luật.
 • Kỹ năng xây dựng phương án;

Phó Phòng - Thẩm Định Tài Sản - Hà Nội

CÔNG TY QUẢN NỢ KHAI THÁC TÀI SẢN NGÂN HÀNG...
Hà Nội
17.000.000 - VNĐ50.000.000 VNĐ một năm
 • Công Ty Quản Nợ Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Nghiệp vụ thẩm định tài sản.

Phó Phòng Quản Nghiệp Vụ Xử Nợ Mảng Tín Chấp

Quản Nợ Khai Thác Tài Sản Ngân Hàng Quân Đội
Hà Nội
 • Tổ chức, xây dựng hệ thống quản Thu hồi nợ để thực hiện việc theo dõi quản nợ, quản các báo cáo nghiệp vụ của Phòng.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.