Quản Lý Dự Án jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3,950 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Define concise goals and objectives within a project framework.
 • Ensure all project requirements and/or objectives are correctly gathered, understood and…
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Establish professional relationships with customers to ensure customer satisfaction.
 • Manage the interest of all stakeholders (customer, company, suppliers, etc)…
EPMT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chuyên viên Quản dự án.
 • Quản nhân sự trong dự án:
 • O Quản , kiểm soát các thay đổi và rủi ro của dự án.
 • O Kiểm soát nguồn lực dự án.
XD&SLN Trung Dũng
Quận 7
 • Ban quản dự án.
 • Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm quản dự án xây dựng với vị trí công tác, loại và qui mô dự án tương tự.
 • Tham dự họp theo yêu cầu.
Nội Thất Đông Ngô
Thành phố Hồ Chí Minh
 • TUYỂN DỤNG QUẢN DỰ ÁN.
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm quản dự án ở vị trí nhà thầu.
 • Cùng với Ban giám đốc xây dựng và hoàn thiện quy trình triển khai dự án.
Đầu Tư Nam Long
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiến thức chung về quản khu dân cư.
 • Quản , giám sát công tác xử lỗi công trình – đối với các hạng mục còn bảo hành.
 • Kỹ năng lãnh đạo, quản trị nhân sự.
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản Dự Án - Xây Dựng.
 • (xin cấp phép xây dựng, quản dự án xây dựng).
 • Tham mưu cho Ban Giám đốc công ty lựa chọn phương án tổ chức điều hành dự án, triển…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lập và theo dõi kế hoạch tổng thể tiến độ tổng thể thực hiện các dự án quản gồm pháp , thiết kế, thi công, kinh doanh và tài chính cho dự án.
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản ngân sách dự án xuyên suốt quá trình thực hiện dự án.
 • Quản Dự Án (Senior Project Manager) - Nội Thất.
 • Lập kế hoạch thực hiện dự án.
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản và phát triển nguồn nhân lực cho phòng Quản dự án.
 • Trưởng Phòng Quản Dự Án - Nội Thất.
 • 4.Thực hiện quản chính một dự án cụ thể với vai trò như…