Quản Lý Dự Án jobs in Lạng Sơn

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 1 jobs
13.000.000 - VNĐ19.000.000 VNĐ một năm
  • Khả năng quản dự án, giải quyết vấn đề.
  • Thu thập thông tin về thị trường, đối thủ cạnh tranh và báo cáo cho Quản Tác Nghiệp Kinh doanh Miền, Quản Bán…
» Create your CV - It only takes a few seconds