Create your CV - It only takes a few seconds

Quản Lý Dự Án jobs in Đồng Tháp

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM...
Đồng Tháp
6.000.000 VNĐ một tháng
  • Định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh đến Quản kinh doanh trực tiếp.
  • Khóa đào tạo bài bản, nâng câo nghiệp vụ quan hệ đối tác, quản và chăm sóc…
» Create your CV - It only takes a few seconds