Quản Lý Dự Án Xây Dựng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 5,415 jobs
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản Dự Án - Xây Dựng.
 • (xin cấp phép xây dựng, quản dự án xây dựng).
 • Xây dựng nhân sự phòng dự án.
 • Chịu trách nhiệm từ khâu đầu đến hoàn thành dự án xây…
Hiệp Phong Corp
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản khối lượng, chất lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn và vệ sinh môi trường của công trình xây dựng.
 • Bảng mô tả công việc:
Nội Thất Đông Ngô
Thành phố Hồ Chí Minh
 • TUYỂN DỤNG QUẢN DỰ ÁN.
 • Cùng với Ban giám đốc xây dựng và hoàn thiện quy trình triển khai dự án.
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm quản dự án ở vị trí nhà thầu.
Tiến bộ Quốc tế (AIC)
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhân Viên Quản Dự Án.
 • Quản và triển khai các Dự án được phân công.
 • Lập kế hoạch tổ chức thực hiện Dự án.
 • Theo dõi, đốc thúc tiến độ thực hiện Dự án.
FindTalent's Clients
Bình Dương
 • Tốt nghiệp ĐH ngành xây dựng, quản xây dựng, kiến trúc, các chuyên ngành liên quan;
 • Phân công vai trò, nhiệm vụ của các thành viên trong ban quản dự án và…
EPMT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chuyên viên Quản dự án.
 • Quản nhân sự trong dự án:
 • O Quản , kiểm soát các thay đổi và rủi ro của dự án.
 • O Kiểm soát nguồn lực dự án.
HƯNG THỊNH
Bình Định
 • Có kiến thức về xây dựng, thiết kế và có kinh nghiệm đối với các dự án về Theme Park.
 • Làm việc theo dự án của công ty tại TP.
 • Liên hệ đối tác/ nhà thầu mời họp;
VK Link
Thành phố Hồ Chí Minh
25.000.000 - VNĐ35.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản , kiểm soát các thay đổi và rủi ro của dự án.
 • Quản nhân sự trong dự án / Human resource management in the project:
 • Kiểm soát nguồn lực dự án.
Tập Đoàn Hawee
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ cho việc kinh doanh các dự án.
 • Hiểu biết về các nghiệp vụ Kinh tế - kinh doanh Dự án.
 • 05 năm trở lên kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
XD&SLN Trung Dũng
Quận 7
 • Ban quản dự án.
 • Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm quản dự án xây dựng với vị trí công tác, loại và qui mô dự án tương tự.
 • Tham dự họp theo yêu cầu.