Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 2,130 jobs
Viet Home
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đọc hiểu hồ sơ pháp dự án bất động sản để phân tích, tính toán hiệu quả đầu và viết báo cáo đầu (báo cáo tiền khả thi và báo cáo khả thi) dự án bất…
Đầu Xây Dựng Tây Hồ
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp Đại học chính quy các trường ĐH Bách khoa/ Xây dựng/ Kiến trúc/ Giao thông vận tải chuyên ngành Xây dựng, Quản dự án;
 • Kỹ năng quản và lãnh đạo;
XD&SLN Trung Dũng
Quận 7
 • Ban quản dự án.
 • Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm quản dự án xây dựng với vị trí công tác, loại và qui mô dự án tương tự.
 • Tham dự họp theo yêu cầu.
Và Thép Bắc Việt
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Bàn giao dự án đầu xây dựng hoàn thành.
 • Bàn giao dự án đầu xây dựng hoàn thành:
 • Quản và thực hiện pháp đầu dự án (Pháp đất đai;
Hiệp Phong Corp
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản khối lượng, chất lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn và vệ sinh môi trường của công trình xây dựng.
 • Bảng mô tả công việc:
Kita Group
Thành phố Hồ Chí Minh
12.000.000 VNĐ một tháng
 • Từ 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản dự án của các dự án thi công phần hoàn thiện.
 • Báo cáo thường xuyên cho Quản và Giám đốc dự án.
THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản các công việc liên quan đến hồ sơ dự án.
 • Xúc tiến công việc dự án;
 • Tham gia vào hỗ trợ công việc Điều phối công việc cho Ban quản dự án theo yêu cầu…
KIM TÍN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cùng doanh nghiệp dự án và các đối tác tổ chức thúc đẩy triển khai các phương án đầu về mặt pháp / kỹ thuật/tài chính/thi công và quản dự án.
Hiệp Phong Corp
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Luật Đầu , Luật Đất đai, Luật quy hoạch, nhà ở, xây dựng, kinh doanh bất động sản… quy định đầu , thực hiện dự án, thủ tục pháp lý….
 • Bảng mô tả công việc:
Công Ty Cổ Phần Đầu LDG
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản toàn bộ quá trình thực hiện dự án theo quy định, kiểm soát an toàn, chất lượng, quản hợp đồng, ngân sách dự án từ lúc khởi động đến khi kết thúc dự…