Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 8,583 jobs
Đầu Tư Và Xây Dựng Tây Hồ
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có kinh nghiệm quản , triển khai công trình hạ tầng thuộc các Dự án BĐS của nhà thầu lớn.
 • Kỹ năng quản và lãnh đạo;
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
RGF HR Agent Vietnam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản Dự Án (IT).
 • Establish professional relationships with customers to ensure customer satisfaction.
 • Manage the interest of all stakeholders (customer,…
EPMT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chuyên viên Quản dự án.
 • Quản nhân sự trong dự án:
 • O Quản , kiểm soát các thay đổi và rủi ro của dự án.
 • O Kiểm soát nguồn lực dự án.
XD&SLN Trung Dũng
Quận 7
 • Ban quản dự án.
 • Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm quản dự án xây dựng với vị trí công tác, loại và qui mô dự án tương tự.
 • Tham dự họp theo yêu cầu.
Idea Technology Solutions
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản dự án thiết kế, chế tạo, khảo sát, trao đổi, liên lạc với khách hàng Nhật Bản về dự án.
 • Quản các dự án thiết kế, chế tạo máy cho khách hàng Nhật Bản.
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư LDG
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản toàn bộ quá trình thực hiện dự án theo quy định, kiểm soát an toàn, chất lượng, quản hợp đồng, ngân sách dự án từ lúc khởi động đến khi kết thúc dự…
Nội Thất Đông Ngô
Thành phố Hồ Chí Minh
 • TUYỂN DỤNG QUẢN DỰ ÁN.
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm quản dự án ở vị trí nhà thầu.
 • Cùng với Ban giám đốc xây dựng và hoàn thiện quy trình triển khai dự án.
T.L.K GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 VNĐ một tháng
 • Lập kế hoạch tổng thể cho việc quản dự án.
 • Quản rủi ro và giải quyết các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện dự án.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
KIM TÍN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tối thiểu 04 năm làm công tác quản quản dự án điều hành các lĩnh vực liên quan.
 • Cùng doanh nghiệp dự án và các đối tác tổ chức thúc đẩy triển khai các…
Kita Group
Thành phố Hồ Chí Minh
12.000.000 VNĐ một tháng
 • Từ 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản dự án của các dự án thi công phần hoàn thiện.
 • Báo cáo thường xuyên cho Quản và Giám đốc dự án.