Create your CV - It only takes a few seconds

Quý Đôn Q.đ jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Kế Toán Tổng Hợp

Quý Đôn Q.Đ
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu.
  • Thực hiện các công việc khác do Tổng Giám Đốc/Cán…

Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Thực Phẩm (Đi Làm Ngay)

CÔNG TY TNHH MTV QUÝ ĐÔN Q.Đ
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
  • Thiết lập và quản lý hệ thống khách hàng trong khu vực thuộc Nhà Phân Phối đối với kênh GT/ MT.
  • Tư vấn báo giá cho khách hàng.
  • Làm việc tại văn phòng.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email