Create your CV - It only takes a few seconds

Quà Tặng Và Truyền Thông Saxa jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 5 jobs

TRỢ LÝ ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN

Quà Tặng Truyền Thông Saxa
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Saxa Gifts đang tìm kiếm những người đồng đội giỏi, có khả năng truyền cảm hứng cho xung quanh bằng tinh thần làm việc hết mình đầy sáng tạo của mình.

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Quà Tặng Truyền Thông Saxa
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Chúng tôi đang tái cấu trúc lại hệ thống kế toán hành chính của công ty, do vậy Saxa rất chào đón những bạn trẻ muốn phát triển ổn định lâu dài trong một môi…

MARKETING ONLINE - FACEBOOK & SOCIAL MEDIA

Quà Tặng Truyền Thông Saxa
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Saxa Gifts đang tìm kiếm những người đồng đội giỏi, có khả năng truyền cảm hứng cho xung quanh bằng tinh thần làm việc hết mình đầy sáng tạo của mình.

CỘNG TÁC KINH DOANH (PART-TIME)

Quà Tặng Truyền Thông Saxa
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Phát triển khách hàng mới cho Saxa trong mảng quà tặng doanh nghiệp, theo thỏa thuận riêng giữa bạn Saxa.
  • Saxa Gifts đang tìm kiếm những người đồng đội giỏi,…

CRM MARKETING EXECUTIVE

Quà Tặng Truyền Thông Saxa
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Saxa Gifts đang tìm kiếm những người đồng đội giỏi, có khả năng truyền cảm hứng cho xung quanh bằng tinh thần làm việc hết mình đầy sáng tạo của mình.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email