Create your CV - It only takes a few seconds

Qc,qa, Thực Phẩm jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 51,093 jobs

R&D Intern (QA)

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Oversee day-to-day tasks within the R&D QA team.
 • Quality system in Glomed R&D department.
 • Glomed Site - VSIP1, Binh Duong.
 • Knowledge in quality system, GxP.

QC Engineer

Orient Software
Việt Nam
 • Taking ownership for all test activities and managing unit and integration testing in an AGILE/SCRUM environment.
 • Provide input to the Agile estimation process.

Supply Planning Intern

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Co-ordinate, closely communicate with relevant parties (Operation, Logistics/warehouse, QA;
 • Marketing, Sales/Trade, to verify/analyze/prepare data (inventory,…

QC Staff (Micro)

 • QC Quản lý chất lượng QA/ Quality Assurance Quality Control QA QC Staff Chuyên viên quản lý chất lượng Chuyên viên QA/QC Micro.
 • Speak and write English basic.

QC Staff

 • Đúng sản phẩm, đúng lô, hạn dùng của sản phẩm trên chuyền so với Phiếu yêu cấu dán nhãn.
 • Báo cáo ngay cho QA, Trưởng BP QA, trưởng BP VAS khi phát hiện những…

Nhân Viên QC Ngành Thực Phẩm

Thực Phẩm Hữu Nghị - Chi Nhánh Miền Bắc
Bắc Ninh
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Tốt nghiệp cao đẳng Hoá thực phẩm hoặc các ngành có liên quan đến chế biến thực phẩm.
 • Hóa chất / Sinh hóa / Thực phẩm.
 • Quản lý chất lượng (QA / QC).

NHÂN VIÊN QA - QC NGÀNH THỰC PHẨM

CÔNG TY LANOVA
Long An
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • 15 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm NHÂN VIÊN QA - QC NGÀNH THỰC PHẨM trong ngành Thực phẩm & Đồ uống,, Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng,, Quản lý chất…

Junior Trader (QC) – Agricultural Commodities (Pepper,...

NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Provide Execution and Logistic support to existing clientele and businesses.
 • Travel to Port, Warehouses ( both in HCMC and in provinces where sales / purchase…

QC Quản Lý Chất Lượng Ngành Thực Phẩm

VẬN TẢI TOÀN CẦU TƯƠNG LAI VIỆT NAM
Ðà Nẵng
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Có kinh nghiệm về QA, QC.
 • Quản lý hồ sơ, sản phẩm.
 • Theo dõi, kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu đầu vào, chất lượng sản phẩm đầu ra, chất lượng bán thành phẩm…

Quản Lý Kho Thành Phẩm

Công ty Cổ phần TTC
Vĩnh Phúc
 • Công ty thực hiện đầy đủ các quy định về bảo hiểm.
 • Kiểm tra đầy đủ chứng từ, hàng hóa nhập kho.
 • Sắp xếp, quản lý hàng hóa trong kho theo đúng phương pháp.