Pvcombank jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 100 jobs
Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam...
Thành phố Hồ Chí Minh
Bạn muốn phát triển bản thân tại một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu Việt Nam và thế giới? Bạn muốn phát triển bản thân trong một môi trường cởi…
Thành phố Hồ Chí Minh
Có cán bộ nhân viên đang làm việc tại PVcomBank đồng ý bảo lãnh. Hồ Chí Minh Trưởng quỹ Sài Gòn Gia Định Kho quỹ Kiểm ngân kho quỹ Quận 5 Trưởng quỹ - PvcomBank…
PVcomBank có quyền từ chối tuyển dụng đối với ứng viên khai thông tin không chính xác. Thực hiện nghiệp vụ tiền mặt (VNĐ, ngoại tệ) như thu, chi, phát hiện tiền…
PVcomBank có quyền từ chối tuyển dụng đối với ứng viên gửi thông tin không chính xác. Thực hiện nghiệp vụ tiền mặt (VNĐ, ngoại tệ) như thu, chi, phát hiện tiền…
PVcomBank có quyền từ chối tuyển dụng đối với ứng viên gửi thông tin không chính xác. Thực hiện nghiệp vụ tiền mặt (VNĐ, ngoại tệ) như thu, chi, phát hiện tiền…
Mở tài khoản, nhận tiền gửi…) theo đúng thủ tục của PVcomBank. + Luôn cập nhật các quy trình dịch vụ khách hàng và hướng dẫn của PVcomBank. Báo cáo và kiểm tra.
Thành phố Hồ Chí Minh
Mở tài khoản, nhận tiền gửi…) theo đúng thủ tục của PVcomBank. + Luôn cập nhật các quy trình dịch vụ khách hàng và hướng dẫn của PVcomBank. Báo cáo và kiểm tra.
Bình Định
Mở tài khoản, nhận tiền gửi…) theo đúng thủ tục của PVcomBank. + Luôn cập nhật các quy trình dịch vụ khách hàng và hướng dẫn của PVcomBank. Báo cáo và kiểm tra.
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank)
Hà Nội
Mở tài khoản, nhận tiền gửi…) theo đúng thủ tục của PVcomBank. + Luôn cập nhật các quy trình dịch vụ khách hàng và hướng dẫn của PVcomBank. Báo cáo và kiểm tra.
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Cần Thơ
11.000.000 VNĐ một năm
Làm việc tại các địa điểm ngân hàng PVcombank hợp tác với công ty. Thông tin về Chuyên ngành Bancassurance (Kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng).