Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 161 jobs
Quảng Nam
 • Chuyên viên Quản lý tín dụng đơn vị kiêm Hỗ trợ tín dụng đơn vị PVcomBank Quảng Nam.
 • Tiếp nhận hồ sơ tín dụng từ đơn vị kinh doanh;
Bà Rịa - Vũng Tàu +2 locations
 • Thực hiện nghiệp vụ tiền mặt (VNĐ, ngoại tệ) như thu, chi, phát hiện tiền thật/giả, đóng gói tiền, cân đối tồn quỹ… theo các Quy định của PVcomBank.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • –Thẩm định hồ sơ và trình cấp phê duyệt theo quy định Pvcombank.
 • Tiếp nhận hồ sơ đề xuất cấp tín dụng và kiểm tra hồ sơ đầy đủ theo quy định.
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Bình Định
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Làm việc trực tiếp tại Ngân Hàng Đại Chúng PVComBank là đối tác độc quyền của Prudentidal và là cầu nối trong việc xây dựng mối quan hệ giữa Prudential và Ngân…
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Kiên Giang
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Thông tin về Chuyên ngành Bancassurance (Kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng).
 • Phân phối bảo hiểm qua ngân hàng, hay còn gọi là Bancassurance, từ lâu đã là…
Hà Nội
 • Phối hợp, hỗ trợ thực hiện xây dựng chính sách KPIs.
 • Phối hợp, hỗ trợ thực hiện xây dựng chính sách KPIs phù hợp với kế hoạch và mục tiêu của Khối KHCN.
Hà Nội
 • Xây dựng và đề xuất chiến lược, chính sách, khung quản lý rủi ro hoạt động để nhận diện, đánh giá, đo lường, báo cáo và quản lý rủi ro hoạt động trên toàn hệ…
 • Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân Hàng.
 • Thực hiện các công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ và cam kết chất lượng…
Hà Nội
 • Thực hiện các công việc liên quan đến kiểm tra, kiểm soát tuân thủ và phát hiện, cảnh báo rủi ro theo quy định của PVcomBank và pháp luật;
Hà Nội
 • Tham gia xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, đề xuất các giải pháp phù hợp để làm sạch, chuyển đổi dữ liệu cho mục đích phân tích, xây dựng các mô hình đo lường…