Tuyển dụng, tìm việc làm Project Manager tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Filter results by:
Sắp xếp theo: độ chính xác - thời gian
Loại việc làm
Việc làm 1 đến 10 trong số 880
Tạo CV của bạn - Nộp hồ sơ nhanh chóng

Senior Project Manager

Linkbynet
Thành phố Hồ Chí Minh
At least 3-5 years of experience as Project Manager. As a Project Manager, you must plan, budget, oversee and document all the aspects of the project you are...

Program Manager (Android Wear OS)

MISFIT
Thành phố Hồ Chí Minh
Lead project execution, track progress against the project plan. Strong project management with proven track record of delivering commercial products....

Engineering Manager

Thành phố Hồ Chí Minh
You will oversee, manage and develop project teams. As an Engineering Manager, you will be driving your teams to out-serve Grab’s customers....

ENGINEERING MANAGER

Thành phố Hồ Chí Minh
Possesses solid knowledge and skill of software requirement, development process, project management and leadership....

Project Manager

DMSpro
Thành phố Hồ Chí Minh
Ability to interact with customers on project management, and deliverable SW Problem issues - mostly achieving closure wherever the monthly project budget is...

Project Manager

DongA Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
Tổ chức lập kế hoạch thực hiện dự án. Điều phối và giám sát thực hiện dự án. Tổng hợp, báo cáo tiến độ, thông tin dự án và quản lý hồ sơ dự án. Your Skills...

Agile Program Manager/ Scrum Master

Absolute Software
Thành phố Hồ Chí Minh
Demonstrated expertise in project and program management knowledge/skills. As the Agile Program Manager, you will be responsible for fostering teamwork within...

Project Manager (English)

DFO Global Performance Commerce
Thành phố Hồ Chí Minh
Create and maintain comprehensive project documentation. Develop a detailed project plan to track progress....

Project Manager

WIZELINE
Thành phố Hồ Chí Minh
2-5 years of experience in a software development project leadership. What motivates you?...

Project Manager

Thành phố Hồ Chí Minh
- Tham gia phát triển quản trị các dự án phần mềm - Có kinh nghiệm làm quản lý nhóm và có kỹ năng cơ bản về quản trị dự án: có kinh nghiệm vê...