Page 1 of 138 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
Văn Phòng Hội Sở PNJ: Xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược kinh doanh vùng: Xây dựng, tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh ngắn hạn và dài hạn…
Thành phố Hồ Chí Minh
Hội sở PNJ Watch - 148C Trần Quang Khải, P.Tân Định, Q.1, Tp.HCM. Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp lâu dài cùng PNJ Watch. Nghe – Nói – Đọc- Viết tốt.
Giới thiệu, tư vấn và bán sản phẩm cho khách hàng. Trưng bày, bảo quản, chăm sóc hàng hóa. Quản lý hàng hóa, công cụ, dụng cụ. Tốt nghiệp THPT trở lên.
Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc theo ca xoay (6 – 7 tiếng) tại quầy trong Cửa hàng PNJ. Người Bạn Vàng là dịch vụ tài chính cầm cố/thế chấp bằng sản phẩm trang sức vàng, kim…
Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc theo ca xoay (6 – 7 tiếng) tại quầy trong Cửa hàng PNJ. Người Bạn Vàng là dịch vụ tài chính cầm cố/thế chấp bằng sản phẩm trang sức vàng, kim…
Kiên Giang
Làm việc tại các Cửa hàng PNJ Rạch Giá. Trưng bày và bảo quản hàng hóa, sản phẩm tại cửa hàng. Giới thiệu, tư vấn sản phẩm cho khách hàng. Tuổi từ 19 đến 23.
Thừa Thiên - Huế
Giới thiệu, tư vấn và bán sản phẩm cho khách hàng. Trưng bày, bảo quản, chăm sóc hàng hóa. Quản lý hàng hóa, công cụ, dụng cụ. Tốt nghiệp THPT trở lên.
Thành phố Hồ Chí Minh
Thái độ cởi mở với khách hàng về nhu cầu đối với các đồng hồ đang tìm kiếm tại PNJ WATCH. Trưng bày và bảo quản hàng hóa, sản phẩm tại cửa hàng.
Đồng Nai
+ Trưng bày và bảo quản hàng hóa, sản phẩm tại cửa hàng. + Giới thiệu, tư vấn sản phẩm cho khách hàng. + Chăm sóc khách hàng, giải quyết khiếu nại khách hàng.
Ðà Nẵng
Giới thiệu, tư vấn và bán sản phẩm cho khách hàng. Trưng bày, bảo quản, chăm sóc hàng hóa. Quản lý hàng hóa, công cụ, dụng cụ. Tốt nghiệp THPT trở lên.