Plp jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 13 jobs
Công Ty Tnhh Plp
Bình Dương
7.000 VNĐ một giờ
 • Công ty TNHH PLP đang từng bước ổn định và vững tiến để trở thành một trong những nhà sản xuất và cung ứng hàng đầu tại khu vực Đông Nam Bộ về mốp xốp.
Công Ty Tnhh Plp
Bình Dương
6.000 VNĐ một giờ
 • Công ty TNHH PLP đang từng bước ổn định và vững tiến để trở thành một trong những nhà sản xuất và cung ứng hàng đầu tại khu vực Đông Nam Bộ về mốp xốp.
Tnhh Plp
Bình Dương
 • Theo dõi tiền ngân hàng.
 • Giải ngân và thanh toán các khoản phải trả.
 • Theo dõi các khoản phải thu, phải trả của khách hàng.
 • Theo dõi các khoản nợ vay.
Công Ty Tnhh Plp
Bình Dương
7.000 VNĐ một giờ
 • Công ty TNHH PLP đang từng bước ổn định và vững tiến để trở thành một trong những nhà sản xuất và cung ứng hàng đầu tại khu vực Đông Nam Bộ về mốp xốp.
Tnhh Plp
Bình Dương
 • Theo dõi tình hình xuất - nhập kho hàng.
 • Kiểm kê hàng và lập báo cáo theo dõi hàng hóa tại kho.
 • Kiểm kê hàng hóa định kỳ mỗi tháng/quý.
Tnhh Plp
Bình Dương
 • Theo dõi tiền ngân hàng.
 • Giải ngân và thanh toán các khoản phải trả.
 • Theo dõi các khoản phải thu, phải trả của khách hàng.
 • Theo dõi các khoản nợ vay.
Công Ty Tnhh Plp
Bình Dương
7.000 VNĐ một giờ
 • Công ty TNHH PLP đang từng bước ổn định và vững tiến để trở thành một trong những nhà sản xuất và cung ứng hàng đầu tại khu vực Đông Nam Bộ về mốp xốp.
Công Ty Tnhh Plp
Bình Dương
6.000 VNĐ một giờ
 • Công ty TNHH PLP đang từng bước ổn định và vững tiến để trở thành một trong những nhà sản xuất và cung ứng hàng đầu tại khu vực Đông Nam Bộ về mốp xốp.
Tnhh Plp
Bình Dương
 • Làm thủ tục nhập xuất kho và kiểm tra hàng hóa nhập xuất kho,đóng giao hàng.
 • Quản lý kho và giữ gìn vệ sinh sạch sẽ cho kho.
 • Lập bảng tổng hợp nhập xuất tồn.
Tnhh Plp
Bình Dương
 • Làm bảng báo giá rồi gửi mail cho các khách hàng mới hoặc cũ khi có yêu cầu.
 • Quản lý hợp đồng giao dịch với khách hàng.
 • Làm báo cáo tồn kho của ngày hôm trước.

We have removed 3 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds