Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds

Phở Hot jobs

Page 1 of 2 jobs
PHỞ HOT
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nam nữ tuổi từ 18 đến 35 tuổi.
  • 06g đến 12g, Chiều từ:
  • Bao ăn một buổi cho mỗi ca.
  • Trung thực, chịu khó, siêng năng, không cần kinh nghiệm.
PHỞ HOT
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nam tuổi từ 18 đến 40 tuổi.
  • Thời gian làm việc từ 5g50 đến 13g.
  • Trung thực, chịu khó, siêng năng, không cần kinh nghiệm.
  • Hết thời gian thử việc 01 tháng.
» Create your CV - It only takes a few seconds