Create your CV - It only takes a few seconds

Phòng Khám Chuyên Khoa Hô Hấp Phổi Việt jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs
Phòng khám chuyên khoa hấp Phổi Việt
Thành phố Hồ Chí Minh
3.500.000 VNĐ một tháng
  • Thu tiền khám bệnh và xuất hóa đơn cho bệnh nhân.
  • Hỗ trợ các giấy tờ hành chính khác liên quan đến việc khám bệnh của bệnh nhân.
  • Chủ nhật và ngày lễ, tết nghỉ.
Phòng Khám Chuyên Khoa Hấp Phổi Việt
Thành phố Hồ Chí Minh
  • PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA HẤP PHỔI VIỆT.
  • Phòng khám chuyên khoa hấp Phổi Việt là cơ sở y tế ngoài công lập đầu tiên khám và điều trị các bệnh chuyên sâu về…
Phòng Khám Chuyên Khoa Hấp Phổi Việt
Thành phố Hồ Chí Minh
  • PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA HẤP PHỔI VIỆT.
  • Phòng khám chuyên khoa hấp Phổi Việt là cơ sở y tế ngoài công lập đầu tiên khám và điều trị các bệnh chuyên sâu về…

We have removed 0 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds