Create your CV - It only takes a few seconds

Phân Phối Phụ Kiện Rubi jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Nhân Viên Kế Toán Kho

PHÂN PHỐI PHỤ KIỆN RUBI
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nhập và xuất hàng hóa.
  • Kiểm kê kho mỗi cuối tháng.
  • Nhập dữ liệu thu chi hàng ngày.
  • Theo dõi kho, công nợ khách hàng.
  • Tính lương, hoa hồng cho nhân viên.
» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email