Phát Triển Quảng Cáo & Truyền Thông Vip jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Location
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 24 jobs
PACISOFT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hỗ trợ xây dựng nội dung, phát triển và quản trị các kênh truyền thông của PACISOFT (Slide, Photo, Banner, Brochure, Website, Facebook, Email, Blog, Landing…
Phát Triển Quảng Cáo & Truyền Thông VIP
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Công tác viên biên dịch các văn bản, hợp đồng, tài liệu….
 • Liên quan đến các dự án của công ty từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại.
Etoile De Seoul Spa & Clinic
Hà Nội
20.000 VNĐ một giờ
 • Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các Chương trình khuyến mại & quảng cáo truyền thông nhằm đảm bảo kinh doanh, nâng cao hình ảnh, phát triển thương hiệu và tạo…
PACISOFT
Hà Nội
 • Có đam mê và kinh nghiệp trong lĩnh vực Marketing, thương hiệu, quảng cáo, truyền thông, báo chí.
 • Hỗ trợ xây dựng nội dung, phát triển và quản trị các kênh…
Đầu Tư Phát Triển Nam Quảng Nam
Quảng Nam
 • Quảng Nam , Huyện Núi Thành.
 • Trực tiếp báo cáo công việc, làm báo cáo tài chính theo định kỳ cho chủ đầu tư.
 • Đảm bảo việc xử lý các thắc mắc của cộng đồng, của…
PACISOFT
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ18.000.000 VNĐ một tháng
 • Sản xuất, thương mại, thiết kế web, truyền hình, quảng cáo, dịch vụ thiết kế, in ấn,.
 • Phát triển mối quan hệ khách hàng doanh nghiệp rộng rãi như gặp trực tiếp,…
Chuỗi Thực Phẩm TH
Thành phố Hồ Chí Minh +2 locations
 • Phát triển/ hỗ trợ khách hàng:
 • Đảm bảo thông tin được truyền đạt rõ ràng.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác nhằm phát triển kinh doanh trong địa bàn theo yêu cầu của…
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương hiệu Quốc tế
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phối hợp với Phòng Marketing để thực hiệ các chương trình quảng cáo khuyến mãi.
 • Duy trì, chăm sóc các khách hàng được phân công phụ trách và phát triển khách…
Công Ty Cổ Phần dinh dưỡng Dolsure
Hà Nội
 • Phát triển/ hỗ trợ khách hàng:
 • Đảm bảo thông tin được truyền đạt rõ ràng.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác nhằm phát triển kinh doanh trong địa bàn theo yêu cầu của…
Dinh Dưỡng Dolsure
Hải Phòng
 • Phát triển/ hỗ trợ khách hàng:
 • Đảm bảo thông tin được truyền đạt rõ ràng.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác nhằm phát triển kinh doanh trong địa bàn theo yêu cầu của…