Create your CV - It only takes a few seconds

Phát Triển Công Nghệ Hitech Việt Nam jobs

Page 1 of 1 jobs

- Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo - Đi Ngay

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HITECH VIỆT NAM
Đồng Nai
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
  • Được đào tạo phát triển các nghiệp vụ, các kỹ năng chuyên môn.
  • Cơ chế lương thưởng linh hoạt và khuyến khích sự phát triển của mỗi cá nhân.
» Create your CV - It only takes a few seconds