Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 81 jobs
PG Bank
Đồng Nai
 • Trực tiếp kiểm đếm và phân loại tiền mặt, ngoại tệ, các giấy tờ có giá.
 • Thực hiện giao, nhận tiền với các Giao dịch viên và khách hàng.
 • Chế độ và quyền lợi:
PG Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện công tác hành chính, lễ tân, văn thư.
 • Nữ, tuổi từ 22 đến 28, Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
 • Ngoại hình khá, nhanh nhẹn, trung thực, có tinh thần trách…
PG Bank
Đồng Tháp
 • Cập nhật các quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy trình, quy chế của PG Bank.
 • + Tư vấn giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng phù hợp với nhu cầu của…
PG Bank
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
 • Quản lý nợ xấu, nợ có dấu hiệu bất thường:
 • Nắm bắt được thực trạng các khoản nợ xấu, nợ có dấu hiệu bất thường tại các Chi nhánh chuyên quản.
PG Bank
Bắc Ninh +3 locations
 • Cập nhật các quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy trình, quy chế của PG Bank.
 • + Tư vấn giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng phù hợp với nhu cầu của…
PG Bank
Đồng Tháp
 • Thực hiện công tác quản lý và giám sát việc lưu trữ chứng từ kế toán của Chi nhánh theo quy định của Luật kế toán, quy định chuyên ngành của Ngân hàng nhà nước…
PG Bank
Hà Nội
 • Trực tiếp thẩm định, đánh giá rủi ro tín dụng độc lập từng khoản cấp tín dụng cho khách hàng và đưa ra ý kiến độc lập.
 • Thư ký Hội đồng tín dụng.
PG Bank
Bình Dương
 • Kiểm tra lại hồ sơ tài sản bảo đảm ngay sau khi được phân công.
 • Lên kế hoạch, trực tiếp thực hiện công tác khảo sát hiện trạng tài sản và ban hành Kết quả định…
PG Bank
Đồng Tháp +5 locations
 • Vi phạm chính sách tín dụng của PG BANK;
 • Theo dõi việc khách hàng mua và chuyển quyền thụ hưởng bảo hiểm Tài sản bảo đảm cho PG BANK.
 • Cho vay đồng tài trợ.
PG Bank
Hà Nội
 • Theo quy trình mua sắm của PG Bank.
 • Theo dõi về mặt giá trị TSCD, CCLD, ấn chỉ, ấn phẩm, vật liệu của toàn hệ thống PG Bank.
 • Cẩn thận, trung thực, khách quan.