Filter results by:
Sắp xếp theo: độ chính xác - thời gian
Công ty
Việc làm 1 đến 10 trong số 41
Tạo CV của bạn - Nộp hồ sơ nhanh chóng

Tuyển dụng, tìm việc làm Pg Bank

Nhân viên ngân quỹ

PG Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
Trực tiếp kiểm đếm và phân loại tiền mặt, ngoại tệ, các giấy tờ có giá. Thực hiện giao, nhận tiền với các Giao dịch viên và khách hàng. Thực hiện các công...

Giao dịch viên

PG Bank
Thành phố Hồ Chí Minh +1 địa điểm
Cập nhật các quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy trình, quy chế của PG Bank. + Tư vấn giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng phù hợp với nhu cầu của...

Chuyên viên Tài chính kế toán

PG Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
Thực hiện công tác quản lý và giám sát việc lưu trữ chứng từ kế toán của Chi nhánh theo quy định của Luật kế toán, quy định chuyên ngành của Ngân hàng nhà nước...

Chuyên viên Định giá (làm việc tại Bình Dương)

PG Bank
Bình Dương
Kiểm tra lại hồ sơ tài sản bảo đảm ngay sau khi được phân công. Lên kế hoạch, trực tiếp thực hiện công tác khảo sát hiện trạng tài sản và ban hành Kết quả...

Chuyên viên Quản lý tín dụng

PG Bank
Bình Dương +2 địa điểm
Vi phạm chính sách tín dụng của PG BANK; Theo dõi việc khách hàng mua và chuyển quyền thụ hưởng bảo hiểm Tài sản bảo đảm cho PG BANK....

Trưởng phòng giao dịch

PG Bank
Hà Nội
Quản lý hoạt động của phòng giao dịch Khai thác nguồn khách hàng tiềm năng, giới thiệu sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng tới khách hàng nhằm mang lại doanh thu...

Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhân

PG Bank
Thành phố Hồ Chí Minh +8 địa điểm
Trực tiếp thực hiện việc tìm kiếm, thẩm định, duy trì và phát triển quan hệ khách hàng cá nhân; Tìm kiếm và phát triển các đại lý bán các sản phẩm dịch vụ...

Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhân (làm việc tại quận Long...

PG Bank
Hà Nội
Trực tiếp thực hiện việc tìm kiếm, thẩm định, duy trì và phát triển quan hệ khách hàng cá nhân; Tìm kiếm và phát triển các đại lý bán các sản phẩm dịch vụ...

Chuyên viên Định giá (làm việc tại Chi nhánh Hải Phòng)

PG Bank
Hải Phòng
Kiểm tra lại hồ sơ tài sản bảo đảm ngay sau khi được phân công. Lên kế hoạch, trực tiếp thực hiện công tác khảo sát hiện trạng tài sản và ban hành Kết quả...

Phó phòng Dịch vụ Ngân hàng bán lẻ

PG Bank
Đồng Nai +1 địa điểm
Lập kế hoạch kinh doanh bán lẻ của phòng và kế hoạch của các nhân viên kinh doanh bán lẻ và tổ chức triển khai kế hoạch sau khi được phê duyệt....