Padmac Việt Nam jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 19 jobs
Padmac Việt Nam
Nam Định
 • Nam Định , Huyện Vụ Bản.
 • Responsible for all accounting procedures:
 • Financial accounting (VAS and IFRS), Tax, Managerial accounting, Cash management.
Padmac Việt Nam
Nam Định
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Nam Định , Huyện Vụ Bản.
 • Kiểm tra bảng màu, tiếp nhận tài liệu và giao cho các bộ phận liên quan.
 • Cập nhật tiến độ sản xuất hàng mẫu và báo cáo cấp trên.
PADMAC Việt Nam
Nam Định
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Nam Định , Huyện Vụ Bản.
 • Đọc hiểu tiêu chuẩn chất lượng của mỗi mã hàng.
 • Kiểm tra chất lượng sản phẩm so với tiêu chuẩn, gửi báo cáo.
 • Giao tiếp tiếng Anh tốt.
PADMAC Việt Nam
Nam Định
 • Nam Định , Huyện Vụ Bản.
 • Phụ trách kiểm hàng gia công.
 • Các công việc khác có liên quan.
 • Công việc cụ thể sẽ được phổ biến trong quá trình phỏng vấn.
Padmac Việt Nam
Nam Định
 • 15 Nam/Nữ, độ tuổi từ 18 đến 40.
 • Theo quy định của nhà nước.
 • Các chế độ khác của công ty.
 • Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật:
 • Không yêu cầu trình độ.
Padmac Việt Nam
Nam Định
 • 8 Nam/Nữ, độ tuổi từ 18 đến 40.
 • Theo quy định của nhà nước.
 • Các chế độ khác của công ty.
 • Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật:
 • Không yêu cầu trình độ.
PADMAC Việt Nam
Nam Định
 • Nam Định , Huyện Vụ Bản.
 • Phiên dịch cho quản lý bộ phận.
 • Phụ trách các công việc liên quan theo yêu cầu của cấp trên.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
PADMAC Việt Nam
Nam Định
 • Nam Định , Huyện Vụ Bản.
 • Theo dõi bảng cân đối phụ liệu, order nguyên phụ liệu, tham gia PP meeting.
 • Theo dõi tiến trình sản xuất, theo dõi số lượng đơn hàng,…
PADMAC Việt Nam
Nam Định
 • Nam Định , Huyện Vụ Bản.
 • Chịu trách nhiệm về hàng mẫu, theo sát quá trình sản xuất và quản lý các hoạt động đơn hàng hàng ngày.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Padmac Việt Nam
Nam Định
 • 5 Nam/Nữ, độ tuổi từ 20 đến 40.
 • Theo quy định của nhà nước.
 • Các chế độ khác của công ty.
 • Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật:
 • Không yêu cầu trình độ.