Pacisoft jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 31 jobs
PACISOFT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực tập sinh Phát triển Thương hiệu (Branding Executive) của PACISOFT Vietnam sẽ đảm nhận các nhiệm vụ đưa thương hiệu PACISOFT đến với khách hàng, cộng đồng,…
PACISOFT
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ14.000.000 VNĐ một tháng
 • Khối kỹ thuật CAD/CAM 2D 3D Tech của PACISOFT có nhiệm vụ Nghiên cứu, tìm hiểu, tư vấn và hỗ trợ triển khai, xử lý kỹ thuật về lỗi phần mềm, lỗi ứng dụng dưa…
PACISOFT
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Khối kỹ thuật CAD/CAM 3D Tech của PACISOFT có nhiệm vụ Nghiên cứu, tìm hiểu, tư vấn và hỗ trợ triển khai, xử lý kỹ thuật về lỗi phần mềm, lỗi ứng dụng dưa trên…
PACISOFT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cộng tác viên/Thực tập sinh sẽ làm việc như một thành viên chính thức trong đội ngũ nhân sự marketing của PACISOFT.
 • Up sản phẩm lên website với các nội dung:
PACISOFT
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, thực hiện việc tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và cải tiến;
 • Làm việc với các đơn vị, tổ chức tuyển dụng khác như…
PACISOFT
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Tìm kiếm, thiết lập, duy trì và phát triển các khách hàng, đại lý tiềm năng.
 • Lập kế hoạch khai thác khách hàng và thực hiện kế hoạch.
 • Ký hợp đồng dài hạn.
PACISOFT
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Chỉ làm việc với KH Doanh nghiệp TRONG NƯỚC, NƯỚC NGOÀI, LIÊN DANH.
 • Tư vấn và kinh doanh ngành phần mềm SAO LƯU & PHỤC HỒI DỮ LIỆU:
 • Ký hợp đồng dài hạn.
PACISOFT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tổng hợp số liệu và đánh giá nhân sự trên cơ sở làm hồ sơ phân tích và định hình nhân sự tương lai.
 • Khung đánh giá năng lực nhân viên theo từng phòng ban (gồm…
PACISOFT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hỗ trợ việc thực hiện quy trình tuyển dụng.
 • Hỗ trợ công tác truyền thông tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên theo yêu cầu tuyển dụng của công ty.
 • CV – Hồ sơ cá nhân.
PACISOFT
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Khối Chăm sóc khách hàng & Tele Marketing/ TeleSales tại PACISOFT thuộc nhóm Outbound marketing – Outbound Calling sẽ nhận các nhiệm vụ về việc gọi điện thoại…