Create your CV - It only takes a few seconds

Pacific Dinco jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 20 jobs
PACIFIC DINCO
Ðà Nẵng
 • Theo dõi, quản lí vật tư nhập xuất kho.
 • Báo cáo công việc với cấp trên.
 • Thông tin chi tiết sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Công Ty Cổ Phần Pacific Dinco
Ðà Nẵng
 • Kiểm tra định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
 • Đối chiếu sổ kế toán chi tiết và tổng hợp.
 • Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu và giải trình với…
Công Ty Cổ Phần Pacific Dinco
Ðà Nẵng
 • Nghiên cứu, ứng dụng sản phẩm mới chất lượng cao.
 • Có cơ hội thăng tiến nhanh chóng dựa trên tài năng và năng lực thực sự.
 • Được hưởng mức thu nhập cao, ổn định.
Pacific DINCO
Quảng Ngãi
 • Công việc/vị trí việc làm cần tuyển.
 • Trình độ chuyên môn kỹ thuật.
 • Có kinh nghiệm trên 1 năm.
 • Có kinh nghiệm gia công, gò hàn máy móc thiết bị ô tô trên 02 năm.
Công Ty Cổ Phần Pacific Dinco
Ðà Nẵng
 • Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.
 • Chi tiết quyền lợi sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.
Công Ty Cổ Phần Pacific Dinco
Ðà Nẵng
 • Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.
 • Chi tiết quyền lợi sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.
PACIFIC DINCO
Ðà Nẵng
 • Đảm nhận sơn ô tô.
 • Thực hiện công việc theo sự phân công của cấp trên.
 • Công việc trao đổi thêm khi phỏng vấn trực tiếp.
 • Được hưởng mức thu nhập cao, ổn định.
PACIFIC DINCO
Ðà Nẵng
 • Kiểm tra, sửa chữa các thiết bị xe cơ giới.
 • Thực hiện công việc theo sự phân công của cấp trên.
 • Công việc trao đổi thêm khi phỏng vấn trực tiếp.
PACIFIC DINCO
Ðà Nẵng
 • Thực hiện công việc theo sự phân công của cấp trên.
 • Công việc trao đổi thêm khi phỏng vấn trực tiếp.
 • Có cơ hội thăng tiến nhanh chóng dựa trên tài năng và năng…
PACIFIC DINCO
Ðà Nẵng
 • Vận hành, bảo dưỡng dây chuyền trạm trộn bêtông theo quy trình.
 • Thực hiện công việc theo sự phân công của cấp trên.
 • Được đào tạo nâng cao kiến thức, chuyên môn.
Overall, how relevant are these jobs?