Create your CV - It only takes a few seconds

Osawa Việt Nam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Công Ty TNHH Osawa Việt Nam
Hà Nam
  • Phụ trách tuyển dụng, đào tạo công nhân viên mới.
  • Chấm công, tính lương, BHXH cho CBCNV.
  • Cập nhật các nội quy, chế độ chính sách của Công ty và phổ biến tới…
» Create your CV - It only takes a few seconds
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.