Create your CV - It only takes a few seconds

Olabay Tour Vietnam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 5 jobs

Lễ tân doanh nghiệp

Olabay Tour Vietnam
Hà Nội
  • Công ty Cổ phần OLaBay Tour Vietnam đã có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch, tổ chức sự kiện.
  • Với slogan “ OLABAY - CLICK LÀ BAY ”, chúng tôi đã xác…

Hướng dẫn viên nội địa/ quốc tế

Olabay Tour Vietnam
Hà Nội
  • Công ty Cổ phần OLaBay Tour Vietnam đã có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch, tổ chức sự kiện.
  • Tiếp nhận tour, chương trình từ Điều hành tour.

Trưởng phòng kinh doanh

Olabay Tour Vietnam
Hà Nội
  • Công ty Cổ phần OLaBay Tour Vietnam đã có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch, tổ chức sự kiện.
  • Với slogan “ OLABAY - CLICK LÀ BAY ”, chúng tôi đã xác…

Kế toán doanh nghiệp

Olabay Tour Vietnam
Hà Nội
  • Công ty Cổ phần OLaBay Tour Vietnam đã có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch, tổ chức sự kiện.
  • Với slogan “ OLABAY - CLICK LÀ BAY ”, chúng tôi đã xác…

Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp

Olabay Tour Vietnam
Hà Nội
  • Công ty Cổ phần OLaBay Tour Vietnam đã có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch, tổ chức sự kiện.
  • Với slogan “ OLABAY - CLICK LÀ BAY ”, chúng tôi đã xác…
» Create your CV - It only takes a few seconds