Create your CV - It only takes a few seconds

Nts Vina jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs
NTS VINA
Vĩnh Phúc
  • Kế toán thuế ( Xuất hóa đơn, kê khai thuế);
  • Soạn thảo hợp đồng kinh tế;
  • Theo dõi công nợ khách hàng;
  • Kiểm tra,đối chiếu số liệu,với các phòng ban;
NTS VINA
Vĩnh Phúc
  • Phụ trách mảng kế toán thuế.
  • Tổng hợp, theo dõi, kiểm tra và hoàn thiện các sổ sách kế toán thuế của Công ty,.
  • Tính giá thành sản phẩm.
  • Toàn thời gian cố định.

We have removed 0 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds