Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 107 jobs
NIC's Client
Hà Nội
 • Monitoring of all alarms on Core PS, Core CS, RAN 2G, RAN 3G, MPBN, VAS and Transmission via NMS when required.
 • Be able to manage complaints from Customer Care.
NIC's Client
Hà Nội
 • Monitoring of all alarms on MSS, BSS, GPRS, MPBN, Transmission via NMS, VAS Nodes when required.
 • The Front Office Engineer is typically working with service…
NIC's Client
Hà Nội
 • Monitoring of all alarms on MSS, BSS, GPRS, MPBN, Transmission via NMS, VAS Nodes when required.
 • The Front Office Engineer is typically working with service…
Ciena
Hà Nội
 • Ethernet, DWDM, ROADM, OTN and NMS.
 • Ciena may well be the most important technology company you’ve never heard of.
 • What will you do at Ciena?
NIC's Client
Hà Nội
 • Knowledge and understanding of the nodes and NMS (SOM) in the network.
 • Field maintenance, handling all field maintenance in VNM network, like corrective and…
Novus International
Việt Nam
 • At Novus, our goal as a company, is to help feed the world affordable, wholesome food and achieve a higher quality of life.
NMS
Hà Nội
 • Triển khai xây dựng các giải pháp cổng giáo dục trực tuyến, hệ thống quản lý tri thức (KMS), hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM), hệ thống trả lời khách…
NMS
Việt Nam
 • Hotline nhân sự NMS 0338.323.955 / Mail:
 • “NMS care” bảo hiểm dành riêng cho nhân viên NMS.
 • Lập kế hoạch ngân sách cho phòng.
 • Thu nhập 8-12 triệu/tháng fulltime.
NMS
Việt Nam
 • Hotline nhân sự NMS 0338.323.955 / Mail:
 • Parttime Ca sáng (8h-12h) Ca chiều (13h-17h).
 • Nghe các file ghi âm cần nhập.
 • Đối soát thông tin giữa các nhóm.
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có kiến thức về IP/Network, Linux/Unix, NMS (network management system), SNMP.
 • Cử nhân or Kỹ sư CNTT.
 • Có khả năng giao tiếp được.
 • Nhân Viên IT (Viễn Thông).