Tuyển dụng, tìm việc làm Nielsen Vietnam tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Filter results by:
Sắp xếp theo: độ chính xác - thời gian
Loại việc làm
Công ty
Việc làm 1 đến 10 trong số 31
Tạo CV của bạn - Nộp hồ sơ nhanh chóng

Officer/Executive, Data Validation - Input Operations (Based...

Thành phố Hồ Chí Minh
Operations - Vietnam Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh. Nielsen, an S&P 500 company, has operations in over 100 countries that cover more than 90 percent of the...

Photocheck - Văn Phòng Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh
- Kiểm tra hình ảnh được gửi về từ các nhân viên khảo sát thị trường - Làm báo cáo (từ excel, word) và các văn bản hành chính liên quan - Hỗ trợ các công tác...

Trainee, Retail Measurement Services (HCM)

Thành phố Hồ Chí Minh
Client Services and Sales - Vietnam Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh. Nielsen, an S&P 500 company, has operations in over 100 countries that cover more than 90...

Trainee, Consumer Insights - Qualitative (HCM)

Thành phố Hồ Chí Minh
Client Services and Sales - Vietnam Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh. Nielsen, an S&P 500 company, has operations in over 100 countries that cover more than 90...

Trainee, Consumer Insights - Quantitative (HCM)

Thành phố Hồ Chí Minh
Participate proactively in the Nielsen training program. Client Services and Sales - Vietnam Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh....

Nhân Viên Kiểm Tra Hình Ảnh - Dự Án Td

Thành phố Hồ Chí Minh
- Kiểm tra hình ảnh được gửi về từ các nhân viên khảo sát thị trường - Làm báo cáo (từ excel, word) và các văn bản hành chính liên quan - Hỗ trợ các công tác...

SAP Consultants (mm, Ps, Pp, Sd, Fico, Bi,...)

Bosch Software Innovations
Thành phố Hồ Chí Minh
Bosch in Vietnam is ranked 1st in engineering/mechanical sector, 3rd in software engineering/outsourcing sector, and top 20 across all industries in Vietnam...

Nhân Viên Admin Dự Án

Thành phố Hồ Chí Minh
Văn phòng Nielsen Việt Nam - tầng 6 tòa nhà Sovilaco, 1 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình. Thực hiện và báo cáo cuộc gọi hàng ngày....

Associate Director, Client Services, Consumer Insights - Qua...

Thành phố Hồ Chí Minh
Client Services and Sales - Vietnam Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh. Nielsen, an S&P 500 company, has operations in over 100 countries that cover more than 90...

.NET DEVELOPER (All level)

Bosch Software Innovations
Thành phố Hồ Chí Minh
Bosch in Vietnam is ranked 1st in engineering/mechanical sector, 3rd in software engineering/outsourcing sector, and top 20 across all industries in Vietnam...