Tuyển dụng, tìm việc làm Nielsen Vietnam tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Filter results by:
Sắp xếp theo: độ chính xác - thời gian
Loại việc làm
Việc làm 1 đến 10 trong số 55
Tạo CV của bạn - Nộp hồ sơ nhanh chóng

Commercial Planning Analyst

Coca-cola Beverages Vietnam Ltd - 6.266 đánh giá - Thành phố Hồ Chí Minh
Must be expert of Nielsen RMS - at least 3 years worked at Nielsen RMS for beverage. Nielsen RMS training (build capability for system to track market...

Nhân viên thu thập thông tin thị trường thu nhập 3-5 triệu,...

Nielsen Vietnam - 1.488 đánh giá - Thành phố Hồ Chí Minh
Tiếp xúc, quan sát và phỏng vấn các cửa hàng có sẵn từ công ty. - Sử dụng thiết bị di động hoặc tablet để thu thập thông tin. (Thiết bị làm việc sẽ do công...

Retailer Measurement Services Senior Manager

Nielsen - 1.488 đánh giá - Thành phố Hồ Chí Minh
NIELSEN VIETNAM OFFERS GREAT CAREER GROWTH. We do two things at Nielsen. Simply put, you are the Story tellers of Nielsen....

GT Sales Manager, North-1

Kimberly-Clark - 921 đánh giá - Thành phố Hồ Chí Minh
Vietnam - Ho Chi Minh. GBA Customer Profitability Management – Participate in ROI analysis (Baseline vs. Incremental) thru effective utilization of AC Nielsen,...

Consumer Insight Senior Manger

Nielsen - 1.488 đánh giá - Thành phố Hồ Chí Minh
NIELSEN VIETNAM OFFERS GREAT CAREER GROWTH. We do two things at Nielsen. WORKING IN A GROWTH ENVIRONMENT LIKE VIETNAM IS EXTREMELY REWARDING....

Admin Officer

Nielsen Vietnam - 1.488 đánh giá - Thành phố Hồ Chí Minh
Tính lương là làm hợp động dịch vụ cho công tác viên của các team Tổng hợp báo cáo theo yêu cầu. Cập nhật thông tin dự án trên hệ thống PIS. Thực hiện các...

Trade Category Manager - FEM

Kimberly-Clark - 921 đánh giá - Thành phố Hồ Chí Minh
Vietnam - Ho Chi Minh. The consumer goods industry dynamics in Vietnam. Experience in both a GT or MT environment in Vietnam....

Associate Director- Retailer Measurement Services

Nielsen - 1.488 đánh giá - Thành phố Hồ Chí Minh
NIELSEN VIETNAM OFFERS GREAT CAREER GROWTH. This is a great opportunity to make an impact for Nielsen Vietnam, gain insight into another Nielsen region, and...

Nhân Viên Admin Hỗ Trợ Dự Án

Nielsen Vietnam - 1.488 đánh giá - Thành phố Hồ Chí Minh
1. Hỗ trợ Giám sát để quản lý dự án Thực hiện và báo cáo cuộc gọi hàng ngày Tổng hợp và kiểm tra báo cáo tiến độ hàng ngày Hỗ trợ Giám sát để liên hệ ứng...

Admin Dự Án - Khu Vực Hcm

Nielsen Vietnam - 1.488 đánh giá - Thành phố Hồ Chí Minh
1. Hỗ trợ Giám sát để quản lý dự án Thực hiện và báo cáo cuộc gọi hàng ngày Tổng hợp và kiểm tra báo cáo tiến độ hàng ngày Hỗ trợ Giám sát để liên hệ ứng...