Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 169 jobs
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KADO
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Thẩm định qua điện thoại về thông tin của khách hàng vừa cập nhật theo quy định của công ty.
 • Thực hiện các cuộc gọi điện thoại thuyết phục khách hàng thanh toán…
Hà Nội
 • Giám sát telesales telemarketing thu hồi nợ Trưởng nhóm nhắc nợ trước hạn qua điện thoại Predue - Hà Nội tổng đài call center.
 • Là đầu mối hỗ trợ nhân viên:
Hà Nội
 • Có kinh nghiệm giao tiếp với khách hàng qua điện thoại như telesales, telemarketing, thu hồi nợ qua điện thoại, chăm sóc khách hàng, tổng đài viên,...
Tài Chính Shinhan Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Sinh viên mới ra trường, chăm sóc khách hàng qua điện thoại.
 • Nhắc nhở Khách hàng về ngày và số tiền đến hạn cần thanh toán của Hợp đồng vay.
Hà Nội
 • Nhân viên nhắc nợ qua điện thoại văn phòng Nhân Viên Nhắc Nợ Qua Điện Thoại Nhân Viên Nhắc Nợ Qua Điện Thoại_Đống Đa - Hà Nội.
Luật Sunlaw
Quảng Nam
 • Sử dụng hệ thống Call-Center tại văn phòng để liên lạc với khách hàng, thông báo về tình trạng hợp đồng vay.
 • Tìm hiểu lý do, đưa ra các biện pháp giải quyết, hỗ…
VIỄN THÔNG NIỀM TIN VIỆT
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • 4.730.000 + 1 triệu (Phụ cấp nhóm nợ).
 • Sử dụng hệ thống Call-Center tại văn phòng Công ty để liên lạc với khách hàng, thông báo về tình trạng hợp đồng vay.
TÀI CHÍNH MB SHINSEI
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Hướng dẫn khách hàng về các phương thức thanh toán các khoản nợ cho công ty thông qua các kênh thu hộ qua điện thoại.
 • 6 Buổi/tuần, từ 8h -17h30.
Vietstar Hunter
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện các cuộc gọi điện thoại nhắc nhở, thuyết phục khách hàng thanh toán khoản nợ theo đúng số lượng được phân bổ, tuân thủ kịch bản cuộc gọi được tuân thủ…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chuyên Viên Thu Nợ Qua Điện Thoại call collection call collector thu hồi nợ xử lý nợ nhắc nợ thu hồi nợ qua điện thoại Chuyên Viên Thu Nợ Qua Điện Thoại Tại TP…