Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 144 jobs
TM DV SAIGON CREDIT
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Thông qua điện thoại, nhắn tin, các phương tiện khác thuyết phục khách hàng có liên quan trả khoản vay nợ, trao đổi qua điện thoại, chỉ dẫn khách hàng các…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chuyên Viên Thu Nợ Qua Điện Thoại call collection call collector thu hồi nợ xử lý nợ nhắc nợ thu hồi nợ qua điện thoại Chuyên Viên Thu Nợ Qua Điện Thoại Tại TP…
Tài Chính MB Shinsei
Hà Nội
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Năng động, có kỹ năng giao tiếp tốt qua điện thoại.
 • Ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nhắc nợ khách hàng.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Tài Chính Quốc Tế Việt Nam JACCS
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhắc nợ khách hàng qua điện thoại.
 • Có kinh nghiệm Thu hồi nợ qua điện thoại.
 • Có thể thương lượng trực tiếp với khách hàng qua điện thoại.
 • Nhắc nợ khách hàng qua điện thoại.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm Thu hồi nợ qua điện thoại hoặc liên quan.
 • Có thể thương lượng với khách hàng qua điện thoại.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chuyên Viên Thu Nợ Qua Điện Thoại call collection call collector thu hồi nợ xử lý nợ nhắc nợ thu hồi nợ qua điện thoại Chuyên Viên Thu Nợ Qua Điện Thoại Tại TP…
Tài Chính Shinhan Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Sinh viên mới ra trường, chăm sóc khách hàng qua điện thoại.
 • Nhắc nhở Khách hàng về ngày và số tiền đến hạn cần thanh toán của Hợp đồng vay.
Hà Nội
 • Gọi điện thoại nhắc nợ khách hàng đến hạn và yêu cầu khách hàng nợ quá hạn thanh toán khoản vay, hướng dẫn phương thức thanh toán cho khách hàng.
Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nhắc nhở KH đóng tiền góp đúng thời hạn đã cam kết.
 • Gọi ra cho Khách hàng theo data do công ty cung cấp sẵn.
 • KH đã sử dụng các dịch vụ:
 • Môi trường đa quốc gia.
Công Ty TNHH Vietnam Trusting AI
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có kỹ năng giao tiếp với khách hàng qua điện thoại.
 • Gọi điện nhắc khách hàng thanh toán đúng hạn hoặc trước hạn.
 • Hỗ trợ tư vấn khách hàng khi có nhu cầu;