Nhân Viên jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 24,508 jobs
Akzonobel Vietnam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Order processing for local deliveries.
 • Accept customer’s orders, process them in SAP system and work with Supply Chain, Production departments to arrange…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tổng Đài Viên,Điều Phối Viên.
 • Provide a telephone service that meets the hotel’s presentation standards.
 • Assist to arrange Housekeeping services for guests.
 • Chịu trách nhiệm chất lượng của sản phẩm.
 • Hỗ trợ Giám đốc R&D nghiên cứu phát triển sản phẩm.
 • Hỗ trợ chăm sóc khách hàng.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
SmartOSC
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Answer and transfer incoming calls.
 • Keep the appearance of the reception and meeting areas clean and tidy.
 • Manage, purchase, maintain equipment, stationery and…
Công Ty TNHH Pure Fit
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Vận hành hệ thống lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ khác theo đúng quy định của Công ty.
 • Xây dựng, kiểm soát, quản lý việc thực hiện Quy trình - Quy chế của…
Công ty TNHH Intertek Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Type reports, letters, inspection certificate and send to clients.
 • Maintain and update records of inspection reports;
 • Update new clients to sales team;
Công Ty TNHH S.F.Express
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản Trị Nhân Sự (HR),Tuyển Dụng (HR),Đào Tạo.
 • O Implement human resources general activities;
 • Responsible for administering policies and procedures related to…
AnphaNam Express
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nhập dữ liệu Bill vào lên thống hàng ngày.
 • Khai thác và xử lý hàng hóa.
 • Các báo cáo kèm theo công việc.
 • .Xử lý các công việc phát sinh khác.
 • Tham gia đầy đủ BH.
IIG Vietnam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tiêu đề Ứng tuyển Test Admin/Ứng tuyển nhân viên hành chính tổ chức thi.
 • Nhân viên được đảm bảo đầy đủ chế độ bảo hiểm, nghỉ phép theo luật Lao động.
Công ty TNHH ĐT SX và NXK Kanna cosmetics.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • + Chế độ thưởng tháng, năm, thưởng đột xuất tùy theo khả năng đóng góp của nhân viên và kết quả kinh doanh của công ty.
 • Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.