Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 1,116 jobs
Khánh Hòa
 • Có kinh nghiệm >1 năm trong các DN SX-KD ( ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Nhôm Kính là lợi thế).
 • Thực hiện tiếp nhận/ tổng hợp nhu cầu:
LegendSea Hotel Nha Trang
Khánh Hòa
 • Tạo điều kiện làm việc cho sinh viên đang học sinh viên mới ra trường cơ hội làm việc lâu dài và phát triển cao.
 • Chế biến các món ăn theo thực đơn.
Khánh Hòa
 • Hàng tháng theo dõi và tổng hợp chi phí công nhân lắp đặt , tổng hợp báo cáo lương khi có yêu cầu.
 • Tiếp nhận kế hoạch công việc hằng ngày, tuần, tháng từ GĐ…
Hải Vương Group
Khánh Hòa
 • Kiểm soát chi phí, kiểm tra báo cáo tài chính các chi nhánh nước ngoài.
 • Kiểm soát tài chính nội bộ doanh nghiệp.
 • Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.
nhadat
Khánh Hòa
4.000.000 - VNĐ6.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhân Viên Làm trong Văn Phòng :
 • Vị tríNhân Viên văn phòng.
 • Chứng Minh Nhân Dân (CMND).
 • Công tyTNHH DỊCH VỤ THĂNG HƯƠNG.
 • Công ty TNHH Dịch Vụ Thăng Hương.
 • + Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán.
 • Thực hiện các giao dịch với khách hàng tại siêu thị.
 • Thực hiện các nghiệp vụ kế toán.
LEGENDSEA HOTEL
Khánh Hòa
 • Nhân viên phụ bếp nóng.
 • Tạo điều kiện làm việc cho sinh viên đang học sinh viên mới ra trường cơ hội làm việc lâu dài và phát triển cao.
 • Chế độ đãi ngộ tốt.
DỊCH VỤ QUẢNG CÁO THÁI BÌNH DƯƠNG
Khánh Hòa
 • Làm các công việc liên quan đến hành chánh văn phòng như chấm công, tính lương,....
 • Trao đổi khi phỏng vấn.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
The Anam Resort
Khánh Hòa
 • Report duty on time in full uniform.
 • Be smart and well groomed at all time and maintain a friendly cheerful attitude.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
LegendSea Hotel Nha Trang
Khánh Hòa
 • Báo cáo với giám sát viên bất cứ hỏng hóc cần sửa chữa( số phòng, sự hỏng hóc), bất cứ sự mất mát, đổ vỡ.
 • Vệ sinh phòng ngủ của khách đúng theo tiêu chuẩn do…