Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 2,746 jobs
DEEP C Industrial Zones
Hải Phòng
 • Sourcing & asking quotation, making contract / PO.
 • Follow up delivery status, settle related issues (quantity/ quality).
 • Make expense for advance/ payment.
Công Ty TNHH Kokuyo Việt Nam
Hải Phòng
 • Being in charge of following jobs at Hai Phong office:
 • Manage debts, receivable and payment accounts of branch, in-out activities of goods on accounting system.
DEEP C Industrial Zones
Hải Phòng
 • Prepare profiles, documents related to land procedures (land compensation, land lease, land use right certificate issuance, etc.);
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình
Hải Phòng
 • Hoạch toán các nghiệp vụ vào phần mềm.
 • Lập các Báo cáo Thuế theo chu kỳ (hàng quý, hàng năm).
 • Theo dõi và thu hồi công nợ.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
DEEP C Industrial Zones
Hải Phòng
 • Design task (PPM/ WO flow/ Coding for products, assets, ...).
 • Reports (Daily/ weekly/ monthly & on demand).
 • QN MCS system job including PR/PO & reporting.
Công Ty TNHH Vận Tải Biển Và Xuất Nhập Khẩu HTK
Hải Phòng
 • Ưu tiên ứng viên đã làm việc lễ tân hành chính, có kinh nghiệm tổ chức sự kiện.
 • Tiếp đón khách đến liên hệ công tác;
 • Trực điện thoại tổng đài của Công ty;
Masan MEATLife - CTy MNS Meat Hà Nam
Hải Phòng
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Theo dõi, đôn đốc tổ nhóm vệ sinh công nghiệp thực hiện kế hoạch vệ sinh định kỳ.
 • Giám sát triển khai công tác vệ sinh theo kế hoạch, quy định của nhà máy.
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Việt Hàn
Hải Phòng
 • Lắp ráp kỹ thuật sản phẩm cơ khí.
 • Thực hiện các yêu cầu khác từ cấp trên.
 • Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.
 • Ăn trưa miễn phí tại công ty.
Công Ty TNHH Cơ Khí Kỹ Thuật Chính Xác ánh Dương
Hải Phòng
 • Ưu tiên sinh viên mới ra trường.
 • Chịu trách nhiệm xử lý các công việc hành chính văn phòng.
 • Lưu trữ, tài liệu, công văn theo quy định.
 • Được đào tạo nghiệp vụ.
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Việt Hàn
Hải Phòng
 • Lên kế hoạch mua bán vật tư, vật liệu, nguyên liệu phục vụ cho quá trình sản xuất.
 • Theo dõi và lập báo cáo mua bán.
 • Ăn trưa miễn phí tại công ty.