Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 2,371 jobs
CÔNG TY TNHH CHI MA SA
Đồng Nai
 • Thực hiện công việc báo giá cho khách hàng .
 • Sẽ trao đổi cụ thể trong phỏng vấn .
 • Môi trường làm việc thân thiện, có điều kiện học hỏi, phát huy khả năng bản…
Việt Nam Center Power Tech
Đồng Nai
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Hằng năm, đều có tổ chức du lịch giải trí cho công nhân viên, có nhiều khoản thưởng khác nhau dựa trên năng lực của từng cá nhân.
 • Chấm công cho công nhân.
Công Ty Cổ Phần Gốm Sứ Toàn Quốc
Đồng Nai
 • Thực hiện các nghiệp vụ về kế toán.
 • Cập nhật, theo dõi giám sát chặt chẽ các khoản công nợ phải thu đến hạn, quá hạn để thu hồi công nợ.
CJ KOREA EXPRESS FREIGHT VIETNAM CO., LTD
Đồng Nai
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Ưu tiên các ứng viên đã từng làm trong lĩnh vực kho vận.
 • Nhập liệu chứng từ xuất nhập kho.
 • Báo cáo theo yêu cầu.
 • Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về thống kê, báo cáo.
 • Thực hiện những báo cáo liên quan đến việc lưu giữ và xuất nhập.
 • Tốt nghiệp cao đẳng các chuyên ngành.
Nhựa Đồng Nai
Đồng Nai
 • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự hành chính.
 • Công chứng, apec, visa, photo tài liệu, in ấn hồ sơ công ty.
 • Mua sắm nhỏ lẻ theo yêu cầu các phòng ban:
Thien Hoa
Đồng Nai
 • Chấp nhận sinh viên mới tốt nghiệp và có mong muốn theo nghề kế toán.
 • Kiểm soát xuất hóa đơn bán hàng.
 • Kiểm soát các giấy tờ pháp lý liên quan đến việc thu mua …
LOTHAMILK
Đồng Nai
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Ứng viên sinh sống gần khu vực Long Thành.
 • Giám Sát sản xuất đảm bảo đúng qui trình và công thức.
 • Kiểm tra chất lượng sản phẩm tại từng công đoạn.
Tổng Vĩnh Phú
Đồng Nai
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhân viên sẽ được đào tạo, huấn luyện và phát triển các kỹ năng làm việc chuyên nghiệp.
 • Theo dõi toàn bộ mảng doanh thu, công nợ, khách hàng, hàng tồn kho, hồ…
KỸ THUẬT BUENO
Đồng Nai
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm.
 • Nhập và hạch toán chứng từ trên ERP.
 • Làm các chứng từ Thu, chi của công ty.
 • Lập yêu cầu thanh toán, viết hóa đơn, theo do…