Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 894 jobs
Tài chính Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng
An Giang +1 location
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
 • Đưa ra giải pháp, phương án khách hàng lựa chọn thanh toán.
 • Gặp trực tiếp khách hàng trao đổi khoản về hợp đồng vay đã quá hạn thanh toán.
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Thu hồi khoản nợ từ khách hàng và làm báo cáo hàng ngày gửi về Bộ phận hỗ trợ.
 • Chuyển khoản nợ thu được từ khách hàng vào tài khoản ngân hàng của công ty hoặc…
 • Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tại Nhà - Miền Trung Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tại Nhà - Miền Trung.
 • Chuyển khoản thanh toán thu được từ khách hàng vào tài khoản ngân hàng của…
10.000.000 VNĐ một năm
 • Kinh nghiệm làm thu hồi nợ ngân hàng, làm việc ngoài thị trường (ngành hàng tiêu dùng nhanh, trình dược viên,..).
 • Kỹ năng thu thập và tổng hợp thông tin.
 • Gửi danh sách cho trưởng nhóm những khách hàng không có khả năng thu hồi và yêu cầu sự trợ giúp từ nhóm thu hồi nợ trực tiếp.
 • Bằng cấp và chuyên ngành:
10.000.000 VNĐ một năm
 • Chuyển khoản thanh toán thu được từ khách hàng vào tài khoản ngân hàng của công ty hoặc chuyển về văn phòng qua bưu điện trong vòng 24 giờ đồng hồ;
PG Bank
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
 • Giám sát tín dụng và Thu hồi nợ.
 • Đôn đốc khách hàng thực hiện theo kế hoạch thu hồi nợ đã được phê duyệt….
 • Đề xuất các biện pháp thu hồi nợ cụ thể;
CÔNG TY TNHH XỬ LÝ NỢ THÀNH CÔNG
Hà Nội
 • Vị trí Chuyên viên thu hồi nợ ngân hàng ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
 • Bạn đang xem vị trí Chuyên viên thu hồi nợ ngân hàng - Mã số công việc:
Hà Nội
 • Nhân viên Chiến lược Thu Hồi Nợ - Hà Nội - TA Hà Nội Thu Hồi Nợ.
 • Có kiến thức về Thu hồi nợ.
 • Phong tỏa, giải tỏa, thu nợ theo yêu cầu của thu nợ thuê ngoài.
Phú Yên
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Thu hồi khoản nợ từ khách hàng và làm báo cáo hàng ngày gửi về Bộ phận hỗ trợ.
 • Website tìm việc làm 123job cập nhật tin Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tại Nhà - Phú Yên…