Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 813 jobs
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH ONCREDIT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Vị trí Nhân viên thu hồi nợ (thu nhập trên 10 triệu) ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
 • Bạn đang xem vị trí Nhân viên thu hồi nợ (thu nhập trên 10 triệu) -…
CÔNG TY TNHH G-TALENT
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thu hồi nợ tại các ngân hàng, công ty tài chính khác;
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Nhắc Phí _ Thu Hồi Nợ trong ngành…
Kiên Giang
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Hỗ trợ thu hồi công nợ, đi kiểm tra lại hồ sơ đã xác minh hoặc đã giải ngân.
 • Thẩm định trực tiếp về hồ sơ vay vốn của Khách hàng tại nhà, nơi làm việc của khách…
Tài chính Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credi...
Bình Định
 • Kinh nghiệm làm thu hồi nợ ngân hàng, làm việc ngoài thị trường (ngành hàng tiêu dùng nhanh, trình dược viên,..).
 • Kỹ năng thu thập và tổng hợp thông tin.
Bình Thuận
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Hỗ trợ thu hồi công nợ, đi kiểm tra lại hồ sơ đã xác minh hoặc đã giải ngân.
 • Thẩm định trực tiếp về hồ sơ vay vốn của Khách hàng tại nhà, nơi làm việc của khách…
Đắk Lắk
7.500.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Hỗ trợ thu hồi công nợ, đi kiểm tra lại hồ sơ đã xác minh hoặc đã giải ngân.
 • Thẩm định trực tiếp về hồ sơ vay vốn của Khách hàng tại nhà, nơi làm việc của khách…
Tiền Giang
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Hỗ trợ thu hồi công nợ, đi kiểm tra lại hồ sơ đã xác minh hoặc đã giải ngân.
 • Thẩm định trực tiếp về hồ sơ vay vốn của Khách hàng tại nhà, nơi làm việc của khách…
Tài chính Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng
Hà Nội +1 location
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Không có tiền án, tiền sự, không có nợ xấu/ nợ quá hạn tại các tổ chức Tín dụng/ Tài chính/ Ngân hàng.
 • Chuyển khoản thanh toán thu được từ khách hàng vào tài…
Bình Phước
 • Hỗ trợ thu hồi công nợ, đi kiểm tra lại hồ sơ đã xác minh hoặc đã giải ngân.
 • Thẩm định trực tiếp về hồ sơ vay vốn của Khách hàng tại nhà, nơi làm việc của khách…
Tài Chính Shinhan Việt Nam
Hà Nội +1 location
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Đảm bảo rằng các hoạt động thu nợ theo đúng hướng dẫn của công ty và thực hiện tuân theo chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp dành cho công việc thu hồi nợ.