Nhân Viên Thu Hồi Nợ jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1,740 jobs
 • Thu tiền nợ của khách hàng về cho công ty.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với các công việc như thu hồi nợ/hoặc liên quan đến hỗ trợ pháp lý, xã hội (bộ đội,…
 • Thu thập giấy tờ còn thiếu của khách hàng để chuẩn bị các biện pháp thu hồi nợ khác quy định.
 • Tuân thủ các chính sách và các quy định về thu hồi nợ của Ngân…
Quảng Ngãi
8.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Thu tiền nợ của khách hàng về cho công ty.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với các công việc như thu hồi nợ/hoặc liên quan đến hỗ trợ pháp lý, xã hội (bộ đội,…
Tài chính Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng
Hà Nội +1 location
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Chỉ xét tuyển ứng viên trong độ tuổi 24 - 44 (sinh năm từ 1995 đến 1975).
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm liên quan, cán bộ phường xã, bộ đội xuất ngũ,…
Dịch Vụ Tư Vấn Công Nghệ Thông Tin Đông Lục
Thành phố Hồ Chí Minh
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một năm
 • Theo dõi nợ quá hạn, sử dụng các biện pháp hợp pháp thông qua điện thoại, tin nhắn để thu hồi nợ.
 • Nhắc nhở và hỗ trợ khách hàng kịp thời thanh toán nợ quá hạn,…
10.000.000 VNĐ một năm
 • Kỹ năng thu thập và tổng hợp thông tin.
 • Chỉ xét tuyển ứng viên trong độ tuổi từ 25 - 45 (sinh năm 1994 - 1974);
 • Làm việc ngoài thị trường các khu vực:
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
 • Nhắc nhở khách hàng thanh toán các khoản nợ đến hạn.
 • Kiểm tra, đối chiếu và thu thập thông tin của khách hàng có liên quan (bao gồm:
 • Nam, tuổi từ 26 - 40.
 • Thu tiền nợ của khách hàng về cho công ty.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với các công việc như thu hồi nợ/hoặc liên quan đến hỗ trợ pháp lý, xã hội (bộ đội,…
Đồng Tháp
 • Thu tiền nợ của khách hàng về cho công ty.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với các công việc như thu hồi nợ/hoặc liên quan đến hỗ trợ pháp lý, xã hội (bộ đội,…
Đồng Nai
 • Thu tiền nợ của khách hàng về cho công ty.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với các công việc như thu hồi nợ/hoặc liên quan đến hỗ trợ pháp lý, xã hội (bộ đội,…