Nhân Viên Thẩm Định Qua Điện Thoại jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 389 jobs
Tư vấn Đầu tư Kim An
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Thẩm định qua điện thoại về hồ sơ vay vốn của khách hàng theo script có sẵn.
 • Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm thẩm định.
 • Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
Tài Chính Shinhan Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Thẩm định thông tin của khách hàng bằng điện thoại về thông tin cư trú và nơi làm việc (địa chị, số điện thoại, thu nhập,…) nhằm xác nhận sự phù hợp và chính…
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Thẩm định bằng cách gọi điện thoại cho khách hàng, vợ chồng, người thân và người tham chiếu.
 • Làm báo cáo cho Trưởng bộ phận Thẩm định.
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Thẩm định bằng cách gọi điện thoại cho khách hàng, vợ chồng, người thân và người tham chiếu, làm rõ những thông tin được cung cấp bằng những kỹ năng thẩm định;
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • NHÂN VIÊN THẨM ĐỊNH QUA ĐIỆN THOẠI Nhân Viên Thẩm Định Qua Điện Thoại.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định.
 • Du lịch mỗi năm 1 lần.
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KADO
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Đối với nhân viên Thẩm định:
 • Thẩm định qua điện thoại về thông tin của khách hàng vừa cập nhật theo quy định của công ty.
 • Đối với nhân viên Nhắc phí:
Hà Nội
 • Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm thẩm định điện thoại, thu hồi nợ điện thoại tại các tổ chức tài chính, ngân hàng.
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
 • Kiểm tra, đối chiếu thông tin khách hàng thông qua hồ sơ vay, gọi điện thoại, internet, và các công cụ thẩm định khác.
CÔNG TY TÀI CHÍNH VẠN LỢI
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Vị trí Nhân viên thẩm định thu hồi - bình thạnh ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
 • Bạn đang xem vị trí Nhân viên thẩm định thu hồi - bình thạnh - Mã số công…
Công ty TNHH Easy Fintech Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Dựa trên tài liệu và thông tin do khách hàng cung cấp, tiến hành thẩm định người vay qua điện.
 • Như quy định pháp luật hiện hành (BHYT, BHXH, BHTN...).